பிடிஎப் வடிவில் நூல்களை பதிவிறக்கம் (Download) செய்ய உறுப்பினர் ஆகுங்கள்!
ரூ.177 (6 மாதம்)   |   ரூ.590 (3 வருடம்)   |   புதிய உறுப்பினர் : P. Ayyappan   |   மொத்த உறுப்பினர் : 466   |   உறுப்பினர் விவரம்
google pay   phonepe   payumoney donors button
வங்கி விவரம்: A/c Name: Gowtham Web Services Bank: Indian Bank, Nolambur Branch, Chennai Current A/C No: 50480630168   IFSC: IDIB000N152 SWIFT: IDIBINBBPAD
எம் தமிழ் பணி மேலும் சிறக்க நன்கொடை அளிப்பீர்! - நன்கொடையாளர் விவரம்


சேறைக் கவிராசபிள்ளை

இயற்றிய

வாட்போக்கி என்னும் இரத்தினகிரி உலா

திருச்சிற்றம்பலம்

விநாயகர் காப்பு

சீர்உலா வீதிச் சிவாய நகர் ஆள்வார்தம்
பேர்உலா நாளும் பிறங்கவே - நேரலார்
ஆர்க்குஞ் சரமுகன்நேர் ஆன அரிவரிசேர்
கார்க்குஞ் சரமுகனே காப்பு.

நூல்

சீராரும் ஞானச் சிறப்பின் கதிர்படைத்த
பாராருந் தெய்வ பராபரமாய் - யாராலும் 1

காணா வடிவமதாய்க் காண்பானும் காட்சியுமாய்ப்
பூண் ஆபரணப் பொருளேயாய்ச் - சேணாகி 2

ஆனந்தம் ஆகி அறிவாய் அளவுபடாத்
தான்அந்தம் இல்லாத் தனிமுதலாய் - வான்அந்தம் 3

இல்லா நிலையத் (து) எழுந்துபரி பூரணத்தின்
சொல்லாய் அகண்ட துரியமதாய் - எல்லாம் ஆம் 4

காலத்தின் எல்லை கடந்துபர நாதத்தின்
மூலத்தே மன்னும் முதற்பொருளாய் - ஞாலத்துள் 5


திராவிட இயக்க வரலாறு - தொகுதி 1
இருப்பு உள்ளது
ரூ.190.00
Buy

அய்யா வைகுண்டர்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.75.00
Buy

சாக்ரடீஸின் சிவப்பு நூலகம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.65.00
Buy

24 மணி நேரத்தில் வாழ்க்கையை மாற்றி அமையுங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.200.00
Buy

எழுகதிர்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.350.00
Buy

நிலவறைக் குறிப்புகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.225.00
Buy

உன்னை அறிந்தால் உலகத்தை நீ ஆளலாம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.115.00
Buy

தமிழகத் தடங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

மொழிப் படிக்கட்டு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.110.00
Buy

என்.எஸ்.கே : கலைவாணரின் கதை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.130.00
Buy

தென்னாப்பிரிக்க சத்யாக்கிரகம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

நாய்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.70.00
Buy

The Corporate Sufi
Stock Available
ரூ.270.00
Buy

வினாக்களும் விடைகளும் - மானிட உடல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.110.00
Buy

ஜெயகாந்தன் கதைகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.475.00
Buy

நிழல் இராணுவங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.220.00
Buy

இரட்டையர்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

தோட்டியின் மகன்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.185.00
Buy

ரப்பர்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

நான் செய்வதைச் செய்கிறேன்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.360.00
Buy
ஓங்காரம் ஆகி உணர்வாய் உணர்வதற்கு
நீங்காத சோதி நிருமலமாய்ப் பாங்கான 6

தற்பரமாய் வேறாய்ச் சகளமதாய் நிட்களமாய்ச்
சிற்பரமே ஆன சிவபெருமான் - கற்பனையால் 7

உன்னும் அளவில் உயர்குடிலைப் பாற்றோன்றி
மின்னும்நா தத்திடை விந்துதித்தே - அன்னதுதான் 8

சாருமிடத் (து) ஓங்குபஞ்ச சாதாக்கி யத்துள்ளே
ஓரு மகிமை உருத்திரர்கள் - மேருமுதல் 9

தலச் சிறப்பு

வெற்பெல்லாம் நோக்கியந்த வெற்பிலுயர்வெற் (பு) எதுவென்று
அற்புதமாய் நோக்கும் அளவிலெதிர் - கற்பமொரு 10

காலத் தெழும்பரிதி கால்வீசி மண்டலமேற்
சீலத் திருந்த செயலெனவே - பாலுற்றோர் 11

தன்மயம (து) ஆகத் தயங்குகதிர் வீசி நின்ற
மின்மயமாம் மாணிக்க வெற்பணுகிப் - புன்மையெலாம் 12

மாற்றிஅடி யார்க்கருள வாட்போக்கி யாம்எனவே
ஏற்றமுறு நாமம் இசைந்தபிரான் - கூற்றுலகுஞ் 13

செல்லாப் பிரேதகனாய்ச் செல்கென் (று) ஒருமுனிவன்
சொல்லாற் பணியுந் துரந்தரனை - வல்லாளன் 14

ஆக்கியே சின்னாள் அரசுசெய்வித் (து) அந்தியத்தில்
நோக்குசிவ லோகமுற நோக்கினோன் - தாக்கமரில் 15

உள்ளங் குலையா (து) உயர்மறையோர் சந்தியின் நீர்
வெள்ளம் பெருகி விலக்கவே - தள்ளிவரும் 16

செங்கதிரோன் தானவர்செய் தீமை தனையொழியச்
சங்கரவென் றேத்துந் தகைமையான் - பொங்குகனல் 17

ஆனஇடி யேறும் அபிடேகஞ் செய்யவரந்
தானருளி நின்ற தலைமையான் - வானவர்கோன் 18

அன்றுமுனி யாற்படைத்த ஆயிரங்கோ சங்களும்மெய்
துன்றியகண் ணாகத் தொகுத்திட்டோன் - ஒன்றிவரும் 19

கும்பயோ னிக்கெதிர்போய்க் கூறியபஞ் சாக்கரத்தின்
விம்பமாய் என்றும் விளங்குவோன் - அம்புயம் நேர் 20

கையதனால் மாணிக்கம் காமித் (து) எடுக்கவரும்
வெய்யவனாம் ஆரியன்முன் மேவியிதை - அய்யநீ 21

வேண்டினையேல் பொன்னியறல் மிக்ககுடம் ஆயிரந்தான்
ஈண்டு தருதியேல் ஈவமென - ஆண் (டு) அவன் போய்க் 22

கொண்டுவரும் ஆயிரத்தைக் கூறுந்தொள் யாயிரமாய்க்
கண்டுபொசி வாசிக் கணக்குரைத்தே - மிண்டுகள் போற் 23

பன்னுநூ றாங்குடத்திற் பத்திலதாய் வாங்கியதில்
உன்னுகுடம் ஒன்றில் உழக்கில தாய் - அன்னது நீ 24

தாவெனவே உள்ளம் தரியாமல் வாளுருவி
ஆவெனவே வெட்டும் அவனெதிரே - சேவினொடு 25

காணவந்து முத்திக் கபாடந் திறந்தருளிப்
பூணு முடித்தழும்பு பூண்டபிரான் - வேணபடி 26

சொன்ன பொசி வாசியறி தூநலத்தால் எவ்வுலகும்
மன்னுபொசி வாசியென வைகினோன் - கன்னிமார் 27

எண்ணினது தான்முடிக்க ஏமவடி வாளெதிரே
நண்ணி அருளும் நலத்தினான் - புண்ணியமெய்த் 28

தொண்டர் குழாமிருந்து தூயதவம் செய்வதற்கே
கண்டதெனும் பஞ்சாக் கரக்குகையான் - அண்டியே 29

பேதலிக்கும் நேரியர்கோன் பெண்டிர் உளங்கனிந்து
காதலிக்கும் பொன்னாரம் காட்டினான் - தீ (து) அகல 30

வந்திக்கும் மாருதத்தை மன்னுநிச ரூபமதாய்ப்
பந்திக்கும் நீர்மை பகர்ந்திட்டோன் - சிந்தித்தே 31

வேண்டாது வேண்டி விரும்புமுரு கேசனிட்ட
தூண்டா மணியின் சுடர்விளக்கோன் - சேண் தாவு 32

தீர்த்தச் சிறப்பு

தன்மலையின் கீழ்பால் சதாகதியின் தீர்த்தம்அயல்
நன்மை தரும்குலிச நற்றடமும் - தன்மமிகும் 33

தென்றிசையி லேநாக தீர்த்தமுடன் தென்மேற்கே
துன்றுகதிர் வீசும் சுடர்த்தடமும் - என்றுமுயர் 34

மேற்றிசைக்குப் போதகமும் மேவுவட மேற்குமறை
சாற்றும் உரோமசரன் சார்தடமும் - சீற்றம் 35

பொருதவட பால்விந்தைப் பொய்கையும் ஈசானம்
தருபரத்து வாசத் தடமும் - பெருகியே 36

அட்டதிக்கும் மேவஅணுகினோர் பாவமெலாம்
கட்டறுக்கும் பஞ்சாக் கரச்சுனையும் - தொட்டவுடன் 37

வல்வினையை நீக்கி மறுசென்மம் ஆக்கியருட்
செல்வநல்கும் தெய்வத் திருச்சுனையும் - தொல்லைநாள் 38

ஓங்குகடல் ஆழ்ந்த உலகையொரு கோட்டதனால்
தாங்கும் வராகத் தடஞ்சுனையும் - பாங்குறவே 39

சூழ்ந்துதனை வாழ்த்தும் சுரும்பார் குழலியிடம்
வாழ்ந்து பிரியா மகிமையான் - தாழ்ந்தவர்க்கே 40

தானிழலாய் நின்றார் தமக்கும் ஒருநிழலாய்
மாநிழல்செய் நிம்ப வனத்தினான் - பானுகுலம் 41

தோன்றுதிரு நீலகண்டச் சோழன் பணிவிடைக்கே
ஏன்றுகதி நல்கும் இயற்கையான் - மூன்றுலகும் 42

மேயதவத் தோரெண்மர் வேண்டியே பூசிக்கத்
தூயவரம் ஈய்ந்தருளும் தோன்றலான் - சேயினையே 43

தங்கைக் களித்தால் தலையளிப்பேன் என்றவன்பால்
அங்கத் தியாகம் அருளினோன் - பங்கயத்து 44

வேதா அமைப்பும் விலகுமெனச் சார்ந்தவர்க்கு
மாதானம் முற்றும் வழங்குவோன் - தாதாரும் 45

தசாங்கம்

கிரி

ஆகமெலி ஆயனுக்காய் அன்றெரித்த நாள்முதலாய்க்
காகம் அணுகாக் கனகிரியான் - மாக நிறை 46

ஆறு

கற்பகப்பூங் காவெனவே காமித் ததுகொடுக்கும்
அற்புதமாங் காவேரி யாற்றினான் - பொற்பமரும் 47

நாடு

கோட்டினால் ஓங்கு குலவரையைக் காலிடந்தே
நாட்டியிடும் குன்றுசூழ் நாட்டினான் - வாட்டினார் 48

நகர்

கற்கரைய வீசுசந்த்ர காசவாள் பெற்றதனால்
துற்கைதான் மாறித் தொடர்ந்தெதிரே - நிற்கும் 49

வரமந் திமமா மயிடா சுரன் மெய்ப்
பிரமத் தியானை பிளிற - உரமுற்று 50

மண்ணஞ்ச வீட்டுநாள் வானோர் சிவாயவென
நண்ணும் சிவாய நகரினான் - விண்ணவர்க்குள் 51

குதிரை

வாசியான் எவ்வுயிர்க்கும் மன்னுமிடை பிங்கலையூர்
வாசியான் என்றுரைக்கும் வாசியான் - பாசநிலை 52

யானை

சேதிக்கும் நாற்கரணத் தின்முடிசேர் மெய்ஞ்ஞான
ஆதிக் கடக்கமதத் (து) ஆனையான் சோதிக்கும் 53

மாலை

மாலயனும் காணா வடிவில் புனைந்தருளும்
மாலையினும் பொன்னிதழி மாலையான் - காலதென 54

முரசு

மூலத் திடைகிளைத்து மும்மண் டலங்கடந்துள்
ஆலிக்கும் நாதத் (து) அணிமுரசான் - ஞாலத்தைச் 55

கொடி

சுட்டழல தாக்கும் சுடலையினும் தற்பிரியாக்
கொட்டமிகும் ஏற்றுக் கொடியினான் - மட்டலாப் 56

ஆணை

பிண்டமும் நாதாந்தப் பெருவெளியும் பல்கோடி
அண்டமுமாம் அஞ்செழுத்தின் ஆணையான்-ஒண்டொடியார் 57

இரத்தினகிரியீசனின் பெரும்புகழ்

ஆர்க்குமா ணிக்கமலை ஆகத்தான் - போற்றுமிசை
யார்க்குமா ணிக்கமலை யாகத்தான் - பார்க்குள் 58

மதிக்கவரு மாறு மலையான் சடையில்
மதிக்கவரும் ஆறு மலையான் - துதிக்கவரும் 59

கண்டங் கரிய கரியுடையான் நீலமணிக்
கண்டம் கரிய கரியுடையான் - தொண்டின் 60

அமலையொரு பாகத் (து) அணைவான் பிறவா
தமலை யொருபாகத் (து) அணைவான் - சமரமுக 61

வீரன்மார்த் தாண்டன் விதிமுதலோர் போற்றுதிதி
வாரன் சிவயோக மாகரணன் - ஓருமனக் 62

கேத்திரன்பஞ் சாங்கன் கிரீசன் அம ரேசனென்று
தோத்திரஞ்செய் வேதத் துழனியான் - பாத்திரங்கம் 63

பாணியான் வேணியான் பாணிச் சடைமுடியான்
காணியான் வாணியான் காணியான் - மாணிக்கக் 64

கூத்தன்மா சித்திரையான் கூறினவை காசியான்
ஆத்தன் நமனுக்கே ஆனியான் - ஏத்துசபை 65

ஆடியான் ஆவணியான் ஆன புரட் (டு) ஆசியான்
மூடிமால் ஐப்பசியான் முத்தமிழ்க்கே - நாடிவருங் 66

கார்த்திகையான் கொன்றையினுங் காமிக்கும் மார்கழியான்
வார்த்தை மிகுதையான் மாசியான் - மூர்த்திகமாம் 67

விம்பங் குனியான் விரும்புபல மாதத்தான்
நம்பு வருட நகுமுகத்தான் - பம்பு 68

சொரூபநி தான சுதான மகேச
விரூபக ணேச விநோத - அரூப 69

நிரம்பிய கண்ட நிறைந்து பரந்த
அரன்பரன் அம்பலவன் அன்று - திருந்தலரை 70

வாட்டுஞ் சுவா யம்பு மனுச்சித் திரைமாதம்
ஓட்டு திரு நாளில் உகந்தொருநாள் - நாட்டியபூ 71

பவனி

காப்பணிதலும் கொடியேற்றமும்

மண்டலமே லுற்றிரவி மண்டலம்புக் காமெனவே
விண்டலந்தோய் மண்டபத்தில் வீற்றிருந்தே - தொண்டருக்கு 72

மெய்க்காப் பருள விரும்புசிவா யந்நகரில்
கைக்காப் பணிந்து கருணையுடன் - மிக்க 73

கொடியேற்றி வீதி குலவியபின் அந்தப்
படியே யெழுந்தருளிப் பானு - நெடிதான 74

கேசாதி பாதமாக அணிகள் அணிந்த வகை

மாணிக்க வெற்பை வலஞ்செய்து பொன்மலையைப்
பூணிக்கை யாய்த்தொழவே போனதற்பின் - காணிக்கை 75

வாங்குமணி நீலம் மலர்க்கரத்தி லேயிருந்து
வீங்குசுடர் மேலுற்ற விம்பமென - ஓங்கு 76

முடித்தழும்பின் சோரிதுள்ளி முன்னுறைந்த தென்ன
அடுத் (து) எதிரே நின்றங் கழகாய் - மடுத்தவினை 77

நீத்தபுரு கூதன் நிழலெனவே வானவரைக்
காத்தமறு மேல்போய்க் கசிந்ததெனப் - பார்த் (து) எரிசெய் 78

காகமே லின்னங் கனற்கண் புகைந்ததெனப்
பாகபரஞ் செவ்வி படிந்ததென - மேகமுடன் 79

தெள்ளு திருச்சாந்து திலகமணிந் தேகொடிய
புள்ளுலவா முன்றிலிடை போய்த்திரும்பி - வெள்ளியென 80

மின்னும் பசுங்கிரண வெண்பட்டு மேற்சாத்தித்
துன்னுங் கடுக்கைத் தொடைசாத்தி - மன்னுங் 81

கலவைக் குளிர்சாத்திக் கற்பூரஞ் சாத்திச்
சலவைச் செழுஞ்சாந்து சாத்தி - உலகுதொழு 82

மாமுதுவர் வெண்சா மரையிரட்ட வாணு தலார்
தாமும் பலகீதந் தான்பாடக் - காமருபூந் 83

தென்றற் கொழுந்துலவச் செந்தீப ராசியுடன்
நின்றுச்சி விண்ணின் நிலவெறிப்ப - முன்றிலிடைப் 84

புங்கவர்கள் சூழ்ந்து புகழ்ந்துவரப் போந்தழகாய்
அங்கண் இனிதுற் (று) அருளியபின் - பொங்கியெழும் 85

அவ்வியந்தீர் சைவத்து அருமறையோர் ஆகமத்தின்
திவ்வியமாம் பூசை செலுத்துதலும் - எவ்வமதன் 86

அம்பஞ்சும் அஞ்சா (து) அடல்புரிய அஞ்சுவர்போல்
செம்பொன் செய் பள்ளியறை சேர்ந்தணுகி - வம்பஞ்சும் 87

அம்மை முலை புல்லி அகிலாண் டமும்புரக்குஞ்
செம்மை யொடுங்களபச் சேறாடி - மும்மையுந்தான் 88

சீலித் தறியுஞ் சிவயோகம் உட்கிளர
ஆலித் துறங்கும் அனந்தலினைக் - காலத்தே 89

வந்தெழுப்பு மாயிரவி வானவன்கை நீட்டுதலுங்
கந்தமல ரோதியுடன் கண்மலர்ந்தே - அந்தரத்துக் 90

கங்கைநீ ராதிக் கடவுளர்போய்க் கொண்டுவருஞ்
செங்கை நீர் மல்குந் திருச்சடைமேல் - முங்கினோர் 91

துக்க மயலகற்றும் தூயபொன்னி நீராடி
மிக்க நவ பூசை விதிகொண்டு - திக்குடைதான் 92

கட்டுண்டு மாவின் கலைகரிய (து) ஆய்ப்பொறிமேற்
பட்ட புலியாடை பழுதென்றே - விட்டெறிந்து 93

செம்பொற் கலையுடுத்தே தேசு பெறுமகிலங்
கம்பித் திடாதமரும் கச்சசைத்தே - உம்பருக்குள் 94

ஓங்குபொருள் மூன்றும் ஒருபொருளாய் நின்றதென
வாங்கும் உபவீதம் மார்பணிந்து - பாங்குடனே 95

கேசாதிபாதம்

எல்லா நிறைபொருளும் எய்தி முடிவிடத்தே
வில்லார் மணிமகுடம் வேய்ந்தருளிக் - கல்லாரம் 96

மிக்கமா ணிக்கமலை வேழத்தின் ஓடையெனத்
தக்கநுதற் பட்டம் தரித்தருளி - எக்கியபண் 97

பாடும் இருவர் பயிலிடத்தே பொற்குழையும்
தோடும் அணிந்து துலங்கவே - ஓடியதன் 98

மங்கை விடத்தால் மணிக்கந் தரம்பிடித்த
செங்கையிற்பொன் மாலை சிறக்கவே - அங்கணுயர் 99

வேய்முத்துக் கண்டசரம் வேண்மார்பி லேயிலக
வாய்முத்த மிட்டு வசீகரிக்க - சேய்முத்து 100

கந்தரநீ லத்தையொளி காணப் புறமொதுங்கி
வந்ததெனக் கேயூரம் வாள்விதிர்ப்ப - மந்தரமாய்த் 101

தொக்கமணி ஒன்பதினாற் சூழ்ந்துசுடர் கால்துருவச்
சக்கரநேர் தோள் வலையந் தான்பிறங்க - மிக்க 102

உருக்கொண்டு பல்கதிரும் ஒன்றான தென்னத்
தருக்கு மணிப்பதக்கந் தாழ - நெருக்கியணி 103

பொற்பாந்தள் ஈன்ற புதியமணி மாலிகையும்
வெற்பாந் தகைய வெயிலெறிப்பக் - கற்பாந்த 104

வெள்ளந் தனையுறிஞ்ச வெம்பசிகொண் டேயிருந்த
கள்ளமழு வோர்செங் கரமருவத் - துள்ளுசடைத் 105

திவ்வியமாம் பச்சைச் செழும்புற் கொழுந்ததனைக்
கவ்வுவபோல் ஓர்கைக் கலைகுதிக்க - எவ்வுயிர்க்கும் 106

புண்டரிகத் தாளே புகலிடமாம் என்பதனைக்
கண்டறியும் ஈங்கென வோர் கைநீட்ட - எண்டிசைக்கும் 107

காட்சி தருஞ்சமையங் காணிதுவென் றேயுணர்த்துஞ்
சூட்சியொடு செங்கைத் துடிதுடிக்க - மாட்சி 108

வலம்புரிகைக் கொண்டோன் மலர்க்கணுறு தாள்மேற்
சிலம்பலம்பி மோதிச் சிலம்ப - அலம்பு 109

தலைமாலை யாடச் சடையும் பிறையும்
அலைமோதி யாட அணியும் - மலரிதழி 110

மாலை துவண்டாட மாமறைகொண் டாடவன்பர்
வேலை பரந்து மிடைந்தாடப் - பாலனைய 111

சங்கம் அதிரத் தடாரி முழவதிரத்
துங்க முரசத் தொகையதிர - எங்களம்மை 112

காவிக் கிரணமலர்க் கண்ணுகந்து காக்கவே
தாவித் திருவாடு தண்டேறி - மூவுலகும் 113

உற்றமதன் ஆடற் குதவிசெய வேநிலவும்
கொற்ற மதிவெண் குடைநிழற்றச் - சுற்றியெழுந்(து) 114

இன்னமுநா டன்னம் எதிர்வந்து காண்பதென
வன்னமலி வெண்சா மரையசையத் - தன்னையே 115

மோசமறக் கண்டோர் முடியா வினையகல
வீசுவபோல் ஆலவட்டம் வீசவே - தேசுலவும் 116

விம்பமணிக் காளாஞ்சி மிக்க அடைப்பைவரச்
செம்பொற் பிரம்பு சிலரேந்த - அம்பரமும் 117

பொன்னிடுபாறைக்கயலே வந்து மணித் தேர் ஏறுதல்

மன்னுமணிக் கோபுரத்தின் வாசல் பலகடந்து
பொன்னிடுபா றைக்கயலே போந்தருளி - முன்னொருநாள் 118

கூட்டுபதி னொன்றான கோநகரத் தார்முன் போய்
நாட்டுமிதி னாமோர் நகரமெனத் - தேட்டமதாய் 119

ஈசனார் சொல்ல இசைவுகொண்ட நாள்முதலாய்
மாசிலாது ஓங்கு மகிமையுடன் - தேசமேற் 120

பன்னிருவ ராகிப் பல திசையுங் கீர்த்திசெல
மன்னியே வாழும் வணிகரன்பால் - பின் இயற்றும் 121

ஆதவனும் சந்திரனும் ஆழி வடிவமதாம்
மாதம் அயனம் வருடமுதல் - ஓதுபல 122

உம்பர்களும் மெய்யாம் உலக ரதமனைய
செம்பொன்மணித் தேரேறித் தேவியுடன் - பம்பை 123

வாத்தியங்களின் முழக்கம்

தடாரி துடிதிமிலை தண்ணுமை கைத்தாளம்
விடாத முரசுமணி மேளங் - குடமுழா 124

சங்கு திமிரி தவில்பட நாகசுர
மங்கல கீதமுதல் வாத்தியமும் - பொங்கியெழ 125

பிச்சம் முதலிய சின்னம் சூழ்ந்து வரல்

மாமணிக்காற் பிச்ச வணிகள் பிறங்கியிடத்
தூமணிவெள் ளேற்றுத் துவசமுறச் - சோமனெனும் 126

வெண்சந் திரவட்டம் மேலசைந்து தாழ்வதெனத்
தண்சந் திரவட்டை தான்சுழற்றப் - பண்சருவிப் 127

பிரமன் முதலியோர் தத்தம் வாகனங்களில் வருதல்

பாடுமறை யோனனமும் பாற்கடலோன் புள்ளேறும்
நாடுமுனை வீரன் நவில்விடையும் - நீடொளியாய் 128

விண்டவழு மிக்கோர் விமானமணித் தேர்மிசையின்
அண்டவி நாயகன் சேய் ஆகுமயில் - எண்டிசையோர் 129

மாமறிக டாப்பூத மச்ச மிரலைநகு
தேமருவு புட்பரதஞ் சேவினிலுந் - தாமுறவே 130

காளி வடுகன் கனலனைய சாத்தனிவர்
ஆளி ஞமலி யடுகளிறும் - வாளியங்கட் 131

சத்தகன்னி மாரெண்மர் சாற்றும் பதினொருவர்
நித்திய மாமிருவர் நீதியொடுந் - தத்தம் 132

விமான மிசையேற விஞ்சையர் கந்தர்ப்பர்
உமாபதியென் றேத்தி உவப்பக் - குமாரியென 133

அத்தியை யும்பாவை யாக்கினார் பண்பாடி
முத்துச் சிவிகையின் மேல் முன்னடக்க - எத்திசையுங் 134

[போற்றும்அப் பூதி புதல்வன் அராவிடமே பாற்றும்அவர் தேவாரம் பாடிவரச் - சாற்றும்]

கராநுங்குஞ் சேயினையுங் காமித் தழைத்தார்
இராசசின்ன மோடுற் றிறைஞ்சத் - தராபதிமுன் 135

வாம்பரிய தாக வனநரியைக் காண்பித்தார்
காம்பினர வாகனத்(து) அணுக - ஏம்பலுடன் 136

தந்தையிரு தாள்தடிந்த சண்டேசன் கேடகத்தில்
வந்தருள அன்பர் வணங்கவே - எந்தை 137

ஆதிசைவக் குருமார் முதலியோர் ஏத்திச் சூழ்ந்துவரல்

பரவைமனைக் கேகப் பரவுதமிழ் வேந்தன்
மரபதனி லுதித்து வந்தே - குருவடிவு 138

கொண்டு சிவாயநகர்க் கோயி லிடத்துறையும்
பண்டிதராம் வாட்போக்கிப் பண்டிதரும் - எண்டிசைமேற் 139

செல்லும் புகழ்சேர் தியாகவிநோ தக்குருவுஞ்
சொல்லும் பழைய சுருதியுணர் - வல்லமையான் 140

மண்டலஞ்சேர் மாணிக்க வாசகநற் றேசிகரும்
முண்டகனேர் தட்சணா மூர்த்தியெனும் - பண்டிதருஞ் 141

சைவ சிவாகமத்துத் தாநிகராம் வேதியரும்
தெய்வ மறையோரும் திரண்டேத்த - வையமெலாம் 142

பேரான கீர்த்திப் பெரியோர்பாற் கம்பையனும்
சீரான செங்கோல் செலுத்திவரப் - பாரோரும் 143

விண்டாரும் மாதவரும் வேலா யுதமுகிலும்
பண்டார நாமம் பரித்தோரும் - கொண்டாடிக் 144

கொத்தடிமை யானோருங் கோயிற் கணக்கருடன்
உத்தமமாங் கூல முடையாரும் - நித்தியமும் 145

கல்லுங் கரையக் கனிந்தவிசை பாடிவரும்
முல்லை நகையார் முதல்அடிமை - எல்லவரும் 146

திருச்சின்னங்கள் கட்டியங்கூறல்

சூழ்ந்து வரவே சுருதிமுடிக் கெட்டாமல்
வாழ்ந்தசிவன் வந்தான் வழிவிலகித் - தாழ்ந்தகுறை 147

தீரவே நாளுந் தினகர்சகா யன்வந்தான்
ஆரியன்முன் னான அரன்வந்தான் - பார் அறிய 148

வந்தமா ணிக்க மலைக்கொழுந்தன் வந்தான்மெய்
தந்த முடித்தழும்பன் றான்வந்தான் - எந்தமெதிர் 149

சென்றபிரான் வந்தான் சிவாயநக ராதிவந்தான்
கொன்றையணி பார்வைக் குளன்வந்தான் - என்று திருச் 150

மகளிர் குழாங்கள்

சின்னங்கள் ஆர்ப்பத் திகந்தமட வாருடனே
மன்னுங் ககன மடந்தையருங் - கின்னரர்தம் 151

கன்னியரும் நாகரிளங் கன்னியரும் விஞ்சையர்கள்
கன்னியரும் சித்தரிளங் கன்னியரும் - மின்னனைய 152

மாநிலமின் னார்தம் வடிவமெடுத் தேகனக
மேனிலை மாடத்து மேடையினும் - வானளவு 153

மண்டபத்தும் சாளரத்தும் மாளிகையும் சூளிகையும்
விண்டடவு கோபுரத்தும் மெய்த்ததேப் - புண்டரிக 154

வல்லி யனைய மடவார் மகமேரு
வில்லி யெதிரேபோய் விரகமதாய் - நில்லுமென 155

ஓடுமணித் தேர்மேல் உமாபதியைப் பார்த்(து) எவருஞ்
சூடுமலர்க் கையாற் றொழுதிடுவார் - தேடரிய 156

மாணிக்கக் கூத்தரே மாரா வளிமுத்தங்
காணிக்கை யோசொற் கடிதெண்ணீர் - பூணுற்ற 157

பச்சை வடிவம் பசலை நிற மாமெமைப் போல்
இச்சையிற்பூண் டீரோ வெனக்கேளீர் - கச்சரவப் 158

பாம்பை யணைவீர் பகருமல்குற் பாம்பணையச்
சோம்ப லேதென்று துதித்திடீர் - வீம்பின் 159

விட நுகர்வீர் காம விடமகற்ற வேறோர்
இடமறியீ ரோவென் றிசையீர் - சடையிலொரு 160

மானைச் சுமந்தீர் மடமா னனையார்முன்
ஏனிச்சை யில்லார்போல் எய்தினீர் - போன 161

பொசிவாசி கொள்வீர் புனலுகவே கண்கள்
கசிவாசி தீரக் கருதீர் - இசையும் 162

முலைத்தழும்பு பூண முயங்காமல் வீணே
தலைத்தழும்பு பூண்பாரோ சாற்றீர் - கலைச்சியெதிர் 163

மெய்வளையக் கூடலிலே மேவி வளை பகர்வீர்
கைவளையை வாங்கக் கடவீரோ - பொய்வளையா 164

வாட்போக்கி யானால் மதன்போர் களையாமல்
நாட்போக்கி வீணை நவிற்றினீர் - தீட்பினுடல் 165

வெண்ணீற தாக வெளுப்பான தென்மடவார்
கண்ணேறு பட்டதோ காணென்பார் - புண்ணேறி 166

எய்த்தாரைக் காப்பீ ரெனவந்தும் எம்மிடத்தில்
கைத்தாய ரால்வீணை கற்பித்தீர் - பைத்த 167

பணியா பரணம் பதைக்க வந்தார் மாலால்
தணிவாரோ வென்று தளர்வார் - மணிவண்ணன் 168

கண்ணிடந்தும் நெஞ்சங் கனியா (து) இருந்தவர்க்குப்
பெண்ணிடத் (து) ஏதன்பென்று பேசுவார்-விண்ணவர்க்கு 169

மெய்ப்பாக வேம்பை விரும்புவார்க் குக்கரும்பு
கைப்பாகு மோவென்று கண்பிசைவார் - எய்ப்பை 170

அறியார் கரத்தூசல் ஆட்டுவர்போல் ஓடிப்
பிறியார் அவரிலொரு பேதை - வெறிகமழும் 171

பேதை

கற்பகப்பூங் காவீன்ற காமக் குருத்தெனலாம்
அற்புதமாய்த் தோன்றும் அபரஞ்சி - தற்பரனைக் 172

கண்டுவலஞ் செய்யக் கருதுமுகி லைக்குறித்து
மண்டலமே லாடா மடமஞ்ஞை - தொண்டருக்குள் 173

நேசம் பெருக நிமலருல காம்பரத்து
வாசந் தொடுக்கா மலர்க்கண்ணி - மூசு நிழற் 174

சாலை நிகர் ரத்னா சலக்குருவின் அங்கைசேர்
மாலை புகுதா மருக்கொழுந்து - கோலமதன் 175

தேடா வசந்தத் தியாகரா சர்க்கெதிர்போய்க்
கூடா (து) உலவும் குளிர்தென்றல் - பாடாமுன் 176

பாவலர்க்கே செம்பொனிடு பாறையிடஞ் சென்றபிரான்
ஆவற் கடல்படியா ஆரமுதம் - யாவர்க்கும் 177

தாயிற் சிறந்தார்தன் தாயகமாய் வந்துதித்த
வேயிற் பிறவா விளைமுத்தம் - நாயனார்க் (கு) 178

ஆட்டுபுனற் காவேரி யாற்றின் அறலெனவே
கூட்டி முடியாக் குழலினாள் - மேட்டிமையாய்ச் 179

சம்பந்த னோடெதிர்த்தே தாழ்ந்துகழு வேறு தற்கு
வெம்பந்த மானோர் விரதம்போல் - எம்பிரான் 180

தத்துவநீத் தோன்மகத்தில் சாரும் சுரர்வீர
பத்திரன்முன் ஏந்தும் படையெனவும் - அத்தனார் 181

எல்லாம் ஒருவடிவாம் என்னக் கொலைசிறிதும்
கல்லா நிலைபடைத்த கண்ணினாள் - செல்லாகத் 182

தாங்குசடை யோன்உகந்து தானிருக்கும் கம்பைநதி
மாங்குயிலும் ஒவ்வா மழலையாள் - ஈங்(கு) அமலன் 183

சேல்வாய்த் திடாதமரும் தெய்வங்கள் போல் இறந்தே
ஏல்வாய் முளைக்கும் எயிற்றினாள் - மால்வாய்வைத் (து) 184

உண்டபகி ரண்டமதாய் ஓங்கும் திருக்குறிப்புத்
தொண்டர்க்(கு) அடங்குந் துணைக்கரமாய்த் - தெண்டிரையுள் 185

மோது சுதைக்குடமாய் முன்வந் தெழுந்தினிமேல்
சூதுபெறத் தோன்றும் துணைமுலையாள் - தாதுசெறி 186

செந்தா மரைமலரும் செந்தீபம் ஆமெனவே
நொந்தாங் (கு) அணுகி நுவலுவாள் - நந்தாத 187

அன்னையரை நோக்கி அணிபுனைய வேயெனக்கு
வன்னமுலை காட்டுமென மாழ்குவாள் - தன்னுருவம் 188

நேராய் அணுகு நிழலையொரு பாங்கியெனச்
சீரார் மனைபுகுந்து தேடுவாள் - பார்ஏழும் 189

மின்னும் மணிக்கிரணம் மிக்க மணி ஆடரங்கில்
தன்னைநிகர் ஆயம் தழுவவே - பொன்னுமணி 190

யால்அமைத்த சிற்றிலிடை ஆர்க்குமணற் சோறருந்த
வாலமதி யால் விருந்தை வாவெனுமுன் - சீலமிகும் 191

அண்ட கடாகத் தவர்முழக்கும் மானதஞ்சேர்
புண்டரிக வேதன் புகல்முழக்கும் - பண்டை 192

மறைமுழக்கும் பேரி மணிமுழக்கும் வானோர்
முறைமுழக்கும் முன்னே முழங்க - நிறைதவத்தால் 193

கோலும் சுரும்பார் குழல்பால் இருந் (து) எவரும்
மாலும் தெரியா வடிவத்தான் - சூலப் 194

படையான் விடையான் பவளச் சடையான்
அடையா தவர்பால் அடையான் - இடையிலும்பர் 195

அத்தி தரித்தான் அதிரநகு வெண்டலையான்
தத்தி முயலகனைத் தான்மிதித்தான் - கொத்தவரும் 196

கொக்கிறகு சூடினான் கூர்மத்தின் ஓடணிந்தான்
மிக்கமாணிக்கமலை மேவினான் - திக்கெலாம் 197

கொண்டாடும் பன்னிருவர் கூட்டம் பணிசெய்யக்
கண்டோர் சரணங்காண் என்னவே - விண்தாவு 198

வெற்றிமணித் தேர்மீதில் மேவுதலும் ஈங்கிவளும்
சிற்றில் ஒழிந்து தெருவணுகிச் சுற்றிவரும் 199

அன்னையர்போல் தானும் அடியில் பணிந் (து) அமலன்
பொன்னுருவை நோக்கிப் புதுவிருந்தாய் - என்னருகில் 200

வாராரோ இந்த மலைக்கொழுந்தர் தாம் எனலும்
ஆரா வமுதே அமரருக்கும் - பேரான 201

விண்விருந்து செய்தார் விடைக்கலது நீசமைத்த
மண்விருந்து தேடி வருவாரோ - கண்விருந்து 202

செய்வதே போதுமெனச் செம்பொன்மணித் தேர்கடவி
மைவளரும் கண்டர் மறைந்திடலும் - பெய்வளையைத் 203

தாங்கியகைத் தாயர் தமதகம்புக் கார்மதனும்
பூங்கணையை ஏவாமல் போயினான் - பாங்கொருத்தி 204

பெதும்பை

மன்னும் எழிற்பெதும்பை வைகறையில் பக்குவமாய்ப்
பன்னுமுகை யன்ன பருவத்தாள் - முன் உதய 205

வெய்யோன் அகலநிலா வேட்டெழுமுன் பார்க்கின்ற
மையார் சகோரத்தின் வண்மையாள் - தொய்யாத 206

சித்தசன் செங்கோல் செலுத்தற் (கு) இளவரசாய்
வைத்தபிடே கஞ்செய் வனப்பினாள் - நித்தியமும் 207

போற்றியே தான்வளர்த்த புட்களினால் காமரசம்
தோற்றியே சொல்லும் துழனியாள் - சாற்றியசெம் 208

பொன்னா பரணம் புழுகுசவ்வா (து) இன்னதெனத்
தன்னால் அறியத் தகும் வாயாள் - முன்னான 209

கும்பமுலை மாதர் குறிப்பறிந்து கூடுவள் போல்
விம்பவிதழ் நோக்கும் விரகினாள் - நம்பரால் 210

வந்தமுனிக் (கு) அஞ்சி மறைந்தெட்டிப் பார்க்கின்ற
விந்த மொசித்தெழுந்த மென்முலையாள் - செந்தமிழ் நாட்(டு) 211

ஆடலார் ஏவுமுகில் அன்று நான் மாடமேற்
கூடல்போற் கூடுங் குழலினாள் - நாடியினி 212

மேலமலன் ஏவ வெளியிலுறா ஆழியெனக்
கால நிலையறியும் கண்ணினாள் - பாலனைய 213

கன்னியிளம் பேட்டெகினக் காலின் நடைசிறிது
தன்னடையிற் காட்டும் தகைமையினாள் - தென்னவர்கோன் 214

ஏற்கைமணம் நாட எழுந்தென்றல் வந்துலவிக்
காக்க நறைகமழ்பூங் காவனத்தே - தீர்க்க 215

மயில்கண்டு சாய மழலைக் (கு) ஒதுங்குங்
குயில்கண்டு கூவக் குலாவி - அயல்வண்டும் 216

வாஞ்சித் (து) அணுக மணிக்கிரணம் ஊடாடும்
பூஞ்சித்ர மண்டபத்தில் போய்ஏறிக் - காஞ்சிபுனை 217

சிற்றிடை ஆயஞ் செறிய இருந் (து) அதிலோர்
பொற்றொடியை நோக்கிப் புரிகுழலே - வெற்றிபெற 218

ஆடும் கழங்கினை நாம் ஆடுதுமென் (று) அங்கையினால்
நாடும் கிரண நவமணியும் -தேடி 219

எடுத்திமையோர் வேள்வி இருந்த வலன் அங்கம்
தடுத்தமணி ஈதெனவே தள்ளி - அடுத்துவளர் 220

மாமலைமா ணிக்க மலையதனில் ஏழுமணி
தாமலையா (து) ஏந்திச் சராசரமும் - காமுறவே 221

ஒன்றென் (று) அகில உகாந்தத் தினுங்கிளைத்து
நின்றபெரு வேம்பின் நிழல்பாடி - ஒன்றும் 222

இரண்டென் (று) இருவகையாய் எய்து பிரமத்தி
பரந்ததனை வீட்டினது பாடி - இரங்குதற்கே 223

மூன்றென்று நாவலர்சொல் முத்தமிழ்கேட் (டு) அம்பொனிடத்
தோன்றிய பொன்பாறைத் தொழில்பாடி - அன்றவற்கு 224

நாலென்று நாலாய் நகுபதமும் ஈவமினி
மேலென்று நின்ற விதம்பாடிச் - சீலமுடன் 225

அஞ்சென்று மேனாள் அமைத்ததொழில் ஆற்றுதற்கே
பஞ்சகர்த்தா ஆன பயன்பாடி - இன்சொல்லால் 226

ஆறென்று காவேரி யாறதனை யேவிரும்பும்
மாறிலா நேச வளம்பாடி - வீறுடனே 227

ஏழென்று (று) அடியார் எழுபிறப்பும் மாற்றியருள்
ஆழியென வைகும் அவைபாடித் - தோழிமார் 228

முன்னமே ஆட முகமலர்ந்து போதுமினி
அன்னமே என்னும் அளவிலே - சொன்னநவ 229

கோட்டையான் அன்பர் குறிப்பின் நிலையகழான்
தாட்டியவான் விண்கொத் தளத்தினான் - காட்டியசீர் 230

நீங்காத கொம்மையான் நீண்ட அலங்கத்தான்
ஓங்காரம் மூழ்கலார் உட்படியான் - பாங்கான 231

திண்ணகத்தான் ஞானத் திருவாச லான்சலதிக்
கண்ணகத்தான் ஒல்கு கபாடத்தான் - எண்ணரிய 232

கோபுரத்தான் ஆடுங் கொடியந் திரமுடையான்
தாபதற்குள் எட்டாத் தடமதிலான் - மாபுலவன் 233

முற்றுமாள் ஆவணத்தான் முத்திதர மறுகான்
சற்று நயந் தோரைத் தான்முடுக்கான் - பற்றிலர்முன் 234

சந்தியான் ஓதும் சதுக்க மனையிலக்காய்ச்
சிந்தியான் பாகத் தெருவையான் - வந்தியார் 235

மாடத்தான் எல்லாம் மருவி வளரண்ட
கூடத்தான் தென்சிவதைக் கோயிலான் - நாடித்தான் 236

இம்பர் அணுகும் இலகுமணித் தேர்கடவி
உம்பரொடு மேவ உடனெழுந்தே - அம்புயநேர் 237

கைக்கழங்கை மேலோர் களங்கம் எனவெறிந்தாள்
மெய்க்களங்கம் நீத்தமதி விம்பமெனத் - திக்களந்த 238

மூர லொடுமடவார் முன்போய்த் தொழத்தொழுதாள்
வேரல் மணிமுகத்தாள் விண்மணியை - நேரலர்க்கே 239

சேயான தெய்வச் சிகாமணியை அன்பரைக்
காயா (து) அருள் பொழியும் கண்மணியை - வாயால் 240

வழுத்தினாள் மாணிக்க மாமணியின் மார்பில்
அழுத்தமுலை போதாதென் (று) ஆய்ந்தாள் - விழுத்தகைய 241

அன்னையரை நோக்கி அழகுமணித் தேர்மீதில்
என்னையிவர் பாகத் (து) இருத்துமென - முன்னம் 242

மலையா னவர்க்கு மலைகொடுத்த மான்போல்
நிலையா னவளோ நிகழ்த்தாய் - குலமயிலே 243

என்பாரை நோக்கிநீர் ஏதறிவீர் சென்னியிலோர்
மின்பாரீர் என்று விளம்புதலும் - முன்பாகச் 244

சென்றமணித் தேரின் சிரோமணியைப் பார்த்தெவரும்
ஒன்றியபே ராசை யுடையீரே - இன்றெமது 245

கையதனை நீங்காத கன்னிக்கும் பேராசை
செய்யவோ வந்தீர் சிவனேநீர் - துய்ய 246

வடிவாள் இடத்திருந்தும் வாளுருவி வெட்ட
முடிதாழ்த் திருந்த முறையோ - அடலைமிகுங் 247

காடேறிக் கூத்தாடிக் கண்ட விடநுகர
மாடேறி யோடு மதியோதான் - கோடேறி 248

ஏசு கபாலத் (து) இரந்தடியான் சேயிறைச்சி
கூசியிடா துண்ணக் குறித்ததோ - காசினிமேல் 249

என்சொல்வோ மானாலும் எத்தவே கற்றீரென் (று)
இன்சொலா ளோடுமனைக் (கு) எய் தினார் - வஞ்சமதன் 250

கண்டுமறி யாதவன்போல் கைக்கரும்பை உள்ளடக்கி
விண்டகல்வான் போலயலே மேவினான் - மண்டலத்தில் 251

மங்கை

எல்லா உயிர்க்கும் இறையைத் திறைகொள்ள
வல்லாள் எனவுதித்த மாமங்கை - உல்லாச 252

மங்கையர்கட் (கு) எல்லாம் மனோரதமாய் உற்பவித்த
செங்கமலம் மேவாத் திருமங்கை - இங்கிதத்தால் 253

வீறும் பெருமிதமும் மிக்ககல்வி நன்னலமும்
கூறுமநு ராகக் குறிப்பினாள் - மாறிலாக் 254

கைவலனோர் பஞ்சாக் கரமடுவில் வந்துதித்த
சைவலத்தை ஒப்பான தாழ்குழலாள் - மெய்வலத்தால் 255

அன்றிருபால் ஆன அமுதம் விடம் இரண்டும்
இன்றொருபால் உற்ற (து) எனுங்கண்ணாள் - கொன்றையணி 256

மாலையான் கூத்தில் மருவுவான் தாளத்தின்
கோலம் அனைய குவிமுலையாள் - ஞாலமெல்லாம் 257

சேமித் திடமருட்டும் திவ்வியம்போ லேயிளையோர்
காமித் திடநடக்கும் காட்சியாள் - வாமத்தின் 258

அந்தரங்க மான அடல்மதன நூல்படிக்க
வந்தரங்கில் ஏறி வயங்குவாள் - முந்தி 259

மறம்பொசிந்த பார்வை வகுக்காமுன் காமம்
புறம்பொசிந்து காட்டும் புதியாள் - நிறம்பொசிந்து 260

வீசு கதிர்பரப்பி விண்ணும் புவியுமொரு
தேசு பெறமணியாற் செய்குன்றில் - நேசமுடன் 261

வந்தபல மாதர் வளைய நடுவிருந்தே
அந்த மிகுமதுரை அம்மானைச் - சொந்தமதாங் 262

கூட்டுத் தலையாய்க் கொடுத்ததலை ஈதெனவே
ஆட்டுத் தலைபடைத்த அம்மானை - வீட்டி 263

அலைக்கே வலைவீசும் அம்மானை நாளும்
மலைக்கே துறையாம் அம்மானை - நிலைப்பாய் 264

அட்டி புரிபாச்சி லாச்சிரமத் தேபுணரக்
கொட்டமிகு மானைக் கொடுத்தருளும் - செட்டியெனும் 265

அம்மானை யும்படைத்த அம்மானைப் பாடியிவள்
அம்மானை யாடும் அளவிலே - பெம்மான் 266

கரதலமார் சூலன் கபாலன்கல் லாலன்
வரதன்நா கீசன் மகேசன் - பரதநவில் 267

பாதன் அபேதன் பழைய மறைக்கீதன்
நாதனுயர் வேதாந்தன் நாதாந்தன் - போதமிகும் 268

பன்னிருவ ரீசன் பகரு மலைவாசன்
மின்னிருவர் மோகன் விடைப்பாகன் - மின்னும் 269

அமலனருள் நேயன் அடியர் சகாயன்
விமலன் அரூபன் விரூபன் - திமிலமிகு 270

கூத்தாடல் கொள்ளுங் கொடிநெடுந்தேர் மீதுறலும்
பார்த்தாடல் விட்டிவளும் பாங்கணுகிப் - பூத்தூவி 271

வந்தித்தாள் அங்கே மதிமருட்ட வேமதனும்
சந்தித்தான் அந்தச் சமையத்தே - முந்தித்தான் 272

மாதா யரைப்பார்த்து மற்றிவர்தாம் மங்கையரை
ஏதால் அணைவார் இசையுமெனக் - கேதாரி 273

மங்கைக்கே மோக மயலகற்றி னாரதுவுஞ்
செங்கைப்பூ வாலே தினம்பரவிச் - சங்கையுடன் 274

வாழ்த்தியிடுங் கன்றாப்பூர் மங்கைக்கே அன்றுசெவி
தாழ்த்திருந்தார் அந்தத் தகைமையும் - வீழ்த்தி 275

வருமுத் தரகோச மங்கைக் கயலே
தருபட்ட மங்கை தனக்கும் - நிருமித்த 276

வண்ணமும் நீகேட்டு மங்கையே யானாலுன்
எண்ணம் முடித்தி எனலுமெதிர் - நண்ணும்அரன் 277

ஆழிமணித் தேர்கடவி ஆங்ககன்றான் அவ்வளவில்
வாழி மதன்பகழி மாரிபெய்ய - ஊழிநாள் 278

வந்ததோ என்ன மயங்கிமட வாருடனே
இந்துதோய் மாடத் தினிற்புகுந்தாள் - சந்ததமும் 279

மடந்தை

மோகரச தாழிமுளைத் (து) அதனி லேகனிந்த
நாகரிக யோகம் நவில்மடந்தை - வாகுடனே 280

பின்னிவிட்ட கூந்தல் பிறையுந் திகழுமுகில்
மின்னிவிட்ட தான வினோதத்தாள் - தன்னுதலில் 281

இட்டபொட்டை நோக்கி இளையோர்கள் வந்துதினம்
வட்டமிட்டுப் பார்க்கும் வனப்பினாள் - துட்டமதன் 282

கைச்சிலையில் பூட்டுங் கணையெனவே வையமெலாம்
நச்சி அளக்கும் நயனத்தாள் - உச்சிதமாம் 283

போர்க்குமதன் ஏந்திப் புடைவிதிர்க்குங் கேடகநேர்
காக்குமணித் தோடிட்ட காதினாள் - சேர்க்கும் 284

புதியமணி மூக்குத்தி பொற்குமிழின் வந்து
பதியுநிலா வீசப் பயில்வாள் - மதியனைய 285

முல்லைநகை யீன்ற முளரிக் கலங்கரித்த
மெல்லிதழ்ச்செவ் வாய்மலரின் மேன்மையாள் - வல்லபஞ்சேர் 286

புட்குரல்கள் ஓரெட்டும் பூணா பரணமெனக்
கட்குலவு பூகநேர் கந்தரத்தாள் - உட்கனிவால் 287

எம்பிரான் நாமம் இசைத் தபசுங் கிள்ளைசேர்
செம்பொனார் சூடகத்தின் செங்கையாள் - பம்பிப் 288

புடைபரந்து விம்மியே பூரித் திறுகித்
தடையிலா (து) ஓங்கும் தனத்தாள் - மடமையற 289

ஓங்கும் இளைஞர் உயிர்சுழிக்க வேசுழித்துள்
வாங்கியிடும் உந்தி வலஞ்சுழியாள் - தாங்கரிய 290

காமநூல் அன்ன கனகமணி மேகலையின்
சேமநூல் பூணுற்ற சிற்றிடையாள் - தாமரையின் 291

வட்டமதாய் ஆடரவ வாயென வேயுலகைத்
தெட்டியிடும் அல்குற் சிறப்பினாள் - கட்டுபசும் 292

பொற்கதலி நேராய்வெம் போர்மதனன் மண்டபஞ்சேர்
சொற்கவினும் மோகத் துடையினாள் - கற்கடக 293

மேலாம் வராலடியில் மின்னுமணி நூபுரத்தின்
பாலான செம்பொற் பதாம்புயத்தாள் - மாலாதி 294

இந்திரரும் மோகித் (து) இனிதிறைஞ்ச வாள்விதிர்க்குஞ்
சந்திர காந்தத் தலத்தினிடை - வந்திருந்தே 295

ஆங்கு மணிமகதி யாழ்வீணை மீட்டியெதிர்
பாங்கியர்பண் பாடப் பரவசமாய்ப் - பூங்குழலீர் 296

விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் வேறாம் உலகுக்கும்
கண்ணுக் (கு) இனிதான காவலரை - எண்ணித்தான் 297

சொல்லுவீர் என்னத் துணைவிக்கா ஈமத்தைப்
புல்லுவான் ஆண்மை புகலவோ - இல்லவள் தன் 298

மூக்கிழந்தும் வாழ்தன் முகமிழந்தும் மோகிக்கும்
வாக்கிளையான் மேன்மை வகுக்கவோ - நோக்கரிய 299

அங்கமெலா மாதர் அழகுகுறி பூண்டதனாற்
பங்கமுறு வானைப் பகரவோ - செங்கைபோய் 300

இன்னமுநாம் மேவி யிடக்குளிகை யாய்த்திரட்டிப்
பன்னியைவைத் தான்மகிமை பன்னவோ -முன்னியற்றும் 301

மாமகத்தில் தேய்ந்தானை மன்னியபல் போனானைத்
தாமுரைக்க லாகுமோ தாரணியில் - காமமிகும் 302

பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் பேரழகன் என்பதுதான்
எண்ணிற் சிவனே காண் ஏந்திழையே - கண்ணுக் (கு) 303

இனியவாட் போக்கியான் இன்பநலம் எய்தக்
கனிவுசெய் யாயெனலும் காலால் - முனியுநமன் 304

ஆகத்தி லேயுதைத்தான் அண்டர் தமைச்சிதைத்தான்
மாகத் தெழுந்தான் மலைக்கொழுந்தான் - நாகத்தின் 305

பூசை உகந்தான் புரிசடையின் நீர்முகந்தான்
ஆசை யுடையான் அருட்கொடையான் - தேசு 306

பெருங்கனகத் தேர்மேல் பிரான் பவனி எய்த
இருமருங்கி னாரோடும் எய்தி - விருந்தினையே 307

சாதிக்கும் பாத சரோருகமும் மாமுடியும்
சோதிக்கு மாறு தொழுதிட்டாள் - நீதிக்குள் 308

நீங்கா நிலையீர் நிறைகவர்வ தென்னெனவே
பூங்காவி பாயப் புழுங்கினாள் - பாங்காக 309

ஆறு தலையுடையீ ரானால் இனியெனக்கோர்
ஆறுதலைச் சொல்ல லாகாதோ - வீறுடனே 310

சார்ந்தாரைக் காத்தவரே சஞ்சலத்தால் வந்தருகு
சார்ந்தாரைக் காக்கத் தயவிலையோ - நீந்தாமல் 311

முன் பார்த்த கண்ணால் முனிமதனை இன்றடக்கப்
பின்பார்த்தல் ஒண்ணாதோ பேசுமென - அன்பால் 312

பரவும் அளவில் பராபரன் பொற்றேரும்
தெருவகல மாதர் செறிந்தே - உருவிலிகைத் 313

தூற்றும் பகழித் தொடைமடக்கி உள்வாங்கப்
போற்றுமணி மாளிகையில் புக்கினார் - ஆற்றலுடன் 314

அரிவை

மேனாள் அமைத்த வினோத வடிவமெலாந்
தானாதிக் கந்தான் தனிசெலுத்த - மானார்தம் 315

அங்கமெலாம் நோக்கி அலங்காரத் தூரியத்தைச்
செங்கையிலே ஏந்தித் திசைமுகத்தோன் - சங்கை 316

பிதிரா (து) எழுதிப் பிரமிக்க விட்ட
அதிரூப மான அரிவை - மதிதிறம்பா 317

வேதன் முதலனந்த விண்ணவரும் பல்லுயிரும்
பாதத் (து) அடங்கப் பரிந்தொடுக்கி - நாதனார் 318

ஏகீ பவித்தாடும் எல்லை யிருட்பிழம்பின்
வாகீன் றனைய மலர்க்குழலாள் - ஆகாயம் 319

முற்றும் அளவாக முன்னோன் வளைத்திட்ட
பொற்றனுவே அன்ன புருவத்தாள் - வெற்றிபெறச் 320

சங்கார காலந் தனித்திருந்து தூண்டுமரன்
உங்கார மேபோன் றொளிர்கண்ணாள் - மங்காத 321

முப்புரமு நீறாக முன்னகைத்தார் மூரலெனச்
செப்புரமே செய்யுஞ் சிறுநகையாள் - துப்புரவு 322

மூட்டுபகி ரண்ட முகட்டையிடித் தேபொருப்பை
வாட்டும் புளக வனமுலையாள் - தீட்டியபொன் 323

தூரியத்தில் வாயாத் துடியைத் துடியெனவே
வாரியற்கை பூண்ட மருங்குலாள் - நீரணியைப் 324

பூசித் திடநேர் புகழ்சே டனும்பதறி
ஆசித் திடமருட்டும் அல்குலாள் - தேசத்தோர் 325

பூவுலகம் என்பதனைப் பூவாம் எனச்செறிந்து
பாவுமர விந்தநேர் பாதத்தாள் - யாவருக்கும் 326

அற்புதம தான அனங்கள் அதிகாரம்
கற்பிக்கும் மோகக் கருத்தினாள் - பொற்பமரும் 327

காமா லயம்போல் கனகமணி மண்டபத்தில்
மாமாத ரோடு மகிழ்ந்திருந்தே - பூமானாம் 328

மாணிக்கச் கூத்தனைநாம் மைய லிடைப்படுத்தப்
பாணித் (து) உபாயம் பகருமெனப் - பேணிப் 329

பொசிவாசி கொள்வார்க்குப் பூவையர்க ணீரே
விசுவாசம் என்றும் விடாதே - அசைவிலா 330

வேதண்டமும் பணியும் வெண்பிறையும் அங்கமதாய்த்
தீதண்டா மேனித் திருவழகை - மூதண்டம் 331

காணநீ காட்டினால் காமித் (து) அணைவரெனப்
பூணிளையார் தேற்றும் பொழுதவளும் - நாணினால் 332

மேருச் சிலைவளைத்தார் வேதத் தலைகிளைத்தார்
பாருக் கிடைமுளைத்தார் பாம்பணைந்தார் - ஆரியற்கு 333

முத்தி கொடுத்தார் முனியா(து) எனையடுத்தார்
நித்த விதான நிதானத்தார் - பத்திமையால் 334

வாம்பரித்தேர் தூண்டி வரலுமட வாருடனே
பூம்பரித்தேர் அன்ன புரிகுழலாள் - சாம்பசிவன் 335

கண்பட்டாற் போதுமெனக் கைவசம தாக்குதற்கே
பெண்பட்டங் கட்டிப் பிறப்பட்டாள் - பண்பட்ட 336

பின்னணியாய்க் கூந்தல் பிறழஅல்குல் தேரதனை
முன்னணிய தாக்கி முலையானை - அன்னவர்பால் 337

தாக்க மதமீறித் தானை கொடுநடந்து
தாக்கினாள் அந்தச் சமருக்கே - நோக்கினாள் 338

மன்மதனைக் காய்ந்தார் மலைப்பரோ செங்காட்டில்
பின்மகவைக் கொன்றார் பிதற்றுவரோ - வன்மனத்துச் 339

சிங்கத்தைக் கண்டார் திகைப்பரோ வெம்புலியின்
அங்கத் தினையுரித்தார் அஞ்சுவரோ - பொங்கியெழு 340

மாவைச் செகுத்தார் மயங்குவரோ மானேயுன்
ஆவல் அணிவகுப்பால் ஆவதென்ன - வாவெனவே 341

சொல்லும் அளவில் சுரும்பார் குழலிபுணர்
வல்லவன்தேர் அங்கே மறைந்திடலும் - அல்லென்னும் 342

நீல நெருப்பும் நிலாச்சொரியும் வெண்ணெருப்பும்
மேலணுக வீணே வெளி நின்றாள் - சால 343

தெரிவை

அலங்கார மான அலைகடலில் மெய்யாம்
நலங்காணும் மந்தரத்தை நாட்டி - நிலஞ்சிறந்த 344

பேரழகி னால்கடையப் பெண்ணமுதாய் வந்துதித்த
ஆரமுதம் வாய்மை அறிதெரிவை - சாரும் 345

சுரதரதி கேளி சுகோதயம தானா
விரத வடிவேல் விழியாள் - சரசகுண 346

சல்லாப லீலா சனமருவு சையோக
உல்லாச மானஒயில் நடையாள் - கல்லார 347

மாமாலி காபரண மண்டலஞ்சேர் கொண்டலெனக்
காமா லிகைசேர் கருங்குழலாள் - பூமேவு 348

வச்சிரவேள் சூடா மணிமகுட மாங்கனகக்
கச்சறவே விம்மும் கனதனத்தாள் - பச்செனவே 349

மன்னி உலகை மருட்ட ஒளித்திருந்த
மின்னனைய சூட்சி வெளியிடையாள் - பொன்னவிரும் 350

தட்டெனலாய் ரோம சலாகைக் கெதிர்விரக
நிட்டை புரியும் நிதம்பத்தாள் - அட்டதிக்கும் 351

மோகிக்க வேதன் முடித்த திலோத்தமையும்
தாகிக்க ஊன்றும் சரணத்தாள் - மேகத்தின் 352

வண்ணமால் மோகினி யாய்வந்து வளைந்ததெனக்
கண்ணுதலார் முன்னடக்கும் காட்சியாள் - நண்ணும் 353

அவயவமும் பூணும் அலங்கரித்தே நாளும்
நவவடிவம் ஆன நலத்தாள் - சிவபெருமான் 354

கீர்த்தி புகலெனவே கிள்ளை உரைக்கும்அந்த
வார்த்தை வினவி மலரணைமேல் - மூர்த்தமொன்றில் 355

எண்ணில் உகாந்தம் இறந்ததென வேயிருந்தாள்
பண்ணறிந்து பாவலர்போல் பாடினாள் - அண்ண லெதிர் 356

வந்தருள்வார் என்ன மகரயாழ் கைக்கொண்டு
சந்தவிசை பாடும் சமையத்தே - அந்தரமேல் 357

ஆடு பதத்தழும்பர் ஆரணநூல் வாய்த்தழும்பர்
ஏடெதிரே செல்ல எதிர்வைகை - நாடன்கை 358

மாற்றினால் அன்று வகுத்த திருத்தழும்பர்
கூற்றை யுதைத்த குலைத்தழும்பர் - போற்றுமுமை 359

கம்பா நதியில் கலந்தணைத்த மெய்த்தழும்பர்
உம்பர் முடிவைத் துறைத்தழும்பர் - அம்புவிமேல் 360

எத்தழும்ப ரேனும் இறைவனிடி நாகத்தால்
முத்தழும்ப ரான முடித்தழும்பர் - சித்ரமணித் 361

தேரதனில் ஏறித் தெருவணுக மற்றிவளும்
தாருலா வீணை தனையெறிந்தே - காரிருளில் 362

பாடியபாணற்கே பலகையிட்டார் முன்னணுகி
நாடியே மூவர் நவில்வதற்கே - தேடரிய 363

பொன்னிடுவீர் ஆனால் புளகமுலைப் பொன்னழிக்கப்
பின்னிடுவ(து) என்ன பிரானேமுன் - பன்னுதமிழ்ச் 364

சங்கத்தோன் வேண்டச் சரீரத்தை யேயுதவித்
துங்கத் தியாகியெனத் தோன்றுமக்குச் - செங்கனிவாய் 365

மாதர் மொழிகேளா வகையே(து) எனலு(ம்)மதன்
தீதிலா நோக்கம் சில கொடுத்தே - சோதியாம் 366

மாமணித்தேர் வீதி மறைய இவளுமொரு
பூமருபொன் மாடம் புகுந்திட்டாள் - காமருபூம் 367

பேரிளம் பெண்

பொன்னுதிக்கு மாறுதித்த பொன்னாட்(டு) அரம்பையரும்
பின்னுதிக்க முன்னுதித்த பேரிளம்பெண் - நன்னயஞ்சேர் 368

பாகு மொழியும் பல நடையும் கூட்டியொரு
வாகு புரியும் வசீகரத்தாள் - நாகரிக 369

வல்லி முதிர்ந்து மலரத் தழைந்ததென
மெல்ல அழகெறிக்கும் மெய்யினாள் - சொல்லும் 370

கலையும் மதியும் கலைபற்றி நின்ற
நிலையும் பிரியா நிலையாள் - மலையமெனத் 371

தானே வளர்ந்தால் சரிவும் தகுமெனவே
மேனாள் சரிந்து விழுந்ததோ - நானாவாம் 372

நூலிடையாம் சிங்கத்தை நோக்கி வணங்குதற்கே
கோலி மதயானை குறித்ததோ - மேலெல்லாம் 373

கட்டுண்டு வாராற் கசங்கினமென் றேகவலைப்
பட்டுமுகம் சாய்ந்திருந்த பான்மையோ - எட்டியே 374

கும்பமதாய் வந்த குவலயத்தின் மேல்சீறி
வெம்பியே பார்க்கும் விதந்தானோ - அம்புவிமேல் 375

எல்லா வரையும் இருக்கநாம் அந்தரத்தே
நில்லோம் எனவிறங்கு நீர்மையோ - வல்லான 376

வெற்றி இனி நமக்கு மேவா(து) எனக்குழைந்து
முற்றியே வீழ்ந்த முலையினாள் - கற்றதனால் 377

நேருஞ் சுரத நிலையறிசிற் றின்பமெலாம்
பேரின்பம் ஆக்கும் பெருமிதத்தாள் - ஆரியனைக் 378

காத்தபிரான் கண்ணின் கருணையென வேகுளிரப்
பாத்தசீர் நீங்காத பார்வையாள் - பூத்(து)ஒளிரும் 379

கொம்பெனலாம் எம்பிரான் கோலா கலச்சரணம்
நம்பும் உபய நளினத்தாள் - உம்பர்களும் 380

காணா மலைக்கொழுந்தைக் கண்டு பணியுமதே
பூணார மாய்நினையும் பொற்பினாள் - நாணாமல் 381

ஆறு பருவத்(து) அடங்கா ததுமுடிக்க
வீறுடனே எண்ணும் விபரத்தாள் - மீறியே 382

வீசு நிலா வெறிக்கும் வெண்ணிலா முற்றத்தே
பாசிழையார் தந்த பலகைவைத்தே - காசு 383

பரப்பியே கூடல் பயிலுமணி ஒன்பான்
நிரப்பியே பார்க்கும் நெறியை - விருப்பமிக 384

முன்னதாம் முத்தைவேய் முத்தென் றிடமடவார்
என்னநீ கண்டாய் எனமயங்கித் - தன்னை 385

மறந்து பவளத்தை வாழ்த்தி அரன்வேணி
சிறந்ததென மாதர் செறிந்தே - அறந்திறம்பா 386

மானே தகாதெனுமுன் மாமணியை நோக்கியிது
தேனார் இதழியார் தேகமெனத் - தானே 387

மருவ மனங்கொண்டு மையலுறும் எல்லை
அரிபிரமர் காணா அமலன் - விரிபுவனி 388

ஆண்டவன்மா தேவன் அகில சபைநடனத்
தாண்டவன் நாகேசன் சராசரமும் - பூண்டவனாம் 389

காலகா லன்பரமன் கங்காள ரூபனுயர்
ஆலநீ ழற்பயிலும் ஆனந்தன் - கோல 390

அருணா சலன் நிமலன் அற்புதம தானான்
கருணா கரன்கமலக் கண்ணன் - சரணமலர் 391

வந்திக்கும் நேசன் மகேசன்மார்த் தாண்டனுளஞ்
சிந்திக்கும் யோக சிவவிரதன் - பைந்தொடியாய் 392

பன்னிருவர் பாலுகந்த பன்னிருவர் போற்றியது
பன்னிருவர் வாழ்த்தவே பன்னிருவர் - என்னுடனே 393

என்று வருநடையான் ஏகாம் பரவுடையான்
துன்று பிறைச்சடையான் சூர்விடையான் - கொன்றை 394

மருக்கொழுந்து சூடி மலைக்கொழுந்தாய் நின்றான்
திருக்கொழுந்து வீசும் தெருவில் - அருக்கரென 395

ஆடகத் தேர்மீதில் அணுகுதலும் ஆங்கமைத்த
கூடல் ஒழிந்துபோய்க் கும்பிட்டாள் - நீடுமணித் 396

தேரில் வருவார் திருவுளமுந் தஞ்செயலும்
பாரில் அறியும் படி நினைந்தே - மாரவேள் 397

பூங்கணையும் தென்றற் புலியும் மதிக்குடையும்
மாங்குயிலும் மேன்மேல் வருத்தாமல் - ஓங்கியெழு 398

மந்திரமே தேவே மருந்தே மணியேசொல்
தந்திரமே வாழ்வே தயாநிதியே - எந்திரமே 399

அன்பே பொருளே அருட்கடலே யாவர்க்கும்
முன்பே சிவமே முழுமுதலே - என்பார்முன் 400

பாராமல் இன்னம் பராமுகமே பண்ணுமோ
ஆரா அமுதென் (று) அடிபணிந்தாள் - நேராய்க் 401

கலைக்கொழுந்து சூடக் கருதும்நீர் என்றன்
முலைக்கொழுந்து சூட முயங்கீர் - அலைத்துவரும் 402

காவேரி நீரில் கனிவாம்நீர் என்னதரப்
பூவேறு நீரைப் பொருந்தீடீர் - மூவாச் 403

சுரும்பார் குழலிசைக்கும் சொற்கடவீர் என்வாய்க்
கரும்பார் குழலிசைக்குங் காவீர் - திரும்பிமுகம் 404

பாரீர் எனத்தொடரும் பைந்தொடிமேல் அன்புவைத்துக்
காரீர் எனுமென்னைக் கைவிடான் - ஏரான் அக் 405

கன்னிதுற்கை நாகம் கடவுளர்கோன் காலிரவி
மின்னிடிகொள் மாமுனிவர் வேண்டவே - கின்னரர்தம் 406

மாதர் ககன மடவார் திசைமடவார்
பூதல மின்னாரும் புடைசூழ - ஆதி 407

விரகேசன் தென்சிவதை வீதிதொறும் தேர்மேல்
உரகேசன் போந்தான் உலா. 408

வாட்போக்கியென்னும் இரத்தினகிரியுலா முற்றிற்று

வாழி

வாழி சிவாயநகர் வாட்போக்கி யார்வாழி
வாழிமா ணிக்க மலைவாழி - ஊழியினும்
தொண்டரெலாம் வாழி சுருதி சிவாகமமும்
மண்டலமும் வாழி மகிழ்ந்து.

திருச்சிற்றம்பலம்
சமகால இலக்கியம்

கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
அலை ஓசை - PDF Download - Buy Book
கள்வனின் காதலி - PDF Download
சிவகாமியின் சபதம் - PDF Download - Buy Book
தியாக பூமி - PDF Download
பார்த்திபன் கனவு - PDF Download - Buy Book
பொய்மான் கரடு - PDF Download
பொன்னியின் செல்வன் - PDF Download
சோலைமலை இளவரசி - PDF Download
மோகினித் தீவு - PDF Download
மகுடபதி - PDF Download
கல்கியின் சிறுகதைகள் (75)

தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
ஆத்மாவின் ராகங்கள் - PDF Download
கபாடபுரம் - PDF Download
குறிஞ்சி மலர் - PDF Download - Buy Book
நெஞ்சக்கனல் - PDF Download - Buy Book
நெற்றிக் கண் - PDF Download
பாண்டிமாதேவி - PDF Download
பிறந்த மண் - PDF Download - Buy Book
பொன் விலங்கு - PDF Download
ராணி மங்கம்மாள் - PDF Download
சமுதாய வீதி - PDF Download
சத்திய வெள்ளம் - PDF Download
சாயங்கால மேகங்கள் - PDF Download - Buy Book
துளசி மாடம் - PDF Download
வஞ்சிமா நகரம் - PDF Download
வெற்றி முழக்கம் - PDF Download
அநுக்கிரகா - PDF Download
மணிபல்லவம் - PDF Download
நிசப்த சங்கீதம் - PDF Download
நித்திலவல்லி - PDF Download
பட்டுப்பூச்சி - PDF Download
கற்சுவர்கள் - PDF Download - Buy Book
சுலபா - PDF Download
பார்கவி லாபம் தருகிறாள் - PDF Download
அனிச்ச மலர் - PDF Download
மூலக் கனல் - PDF Download
பொய்ம் முகங்கள் - PDF Download
தலைமுறை இடைவெளி
நா.பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் (13)

ராஜம் கிருஷ்ணன்
கரிப்பு மணிகள் - PDF Download - Buy Book
பாதையில் பதிந்த அடிகள் - PDF Download
வனதேவியின் மைந்தர்கள் - PDF Download
வேருக்கு நீர் - PDF Download
கூட்டுக் குஞ்சுகள் - PDF Download
சேற்றில் மனிதர்கள் - PDF Download
புதிய சிறகுகள்
பெண் குரல் - PDF Download
உத்தர காண்டம் - PDF Download
அலைவாய்க் கரையில் - PDF Download
மாறி மாறிப் பின்னும் - PDF Download
சுழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் - PDF Download - Buy Book
கோடுகளும் கோலங்களும் - PDF Download
மாணிக்கக் கங்கை - PDF Download
ரேகா - PDF Download
குறிஞ்சித் தேன் - PDF Download
ரோஜா இதழ்கள்

சு. சமுத்திரம்
ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி - PDF Download
ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே - PDF Download
வாடா மல்லி - PDF Download
வளர்ப்பு மகள் - PDF Download
வேரில் பழுத்த பலா - PDF Download
சாமியாடிகள்
மூட்டம் - PDF Download
புதிய திரிபுரங்கள் - PDF Download

புதுமைப்பித்தன்
சிறுகதைகள் (108)
மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் (57)

அறிஞர் அண்ணா
ரங்கோன் ராதா - PDF Download
பார்வதி, பி.ஏ. - PDF Download
வெள்ளை மாளிகையில்
அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் (6)

பாரதியார்
குயில் பாட்டு
கண்ணன் பாட்டு
தேசிய கீதங்கள்
விநாயகர் நான்மணிமாலை - PDF Download

பாரதிதாசன்
இருண்ட வீடு
இளைஞர் இலக்கியம்
அழகின் சிரிப்பு
தமிழியக்கம்
எதிர்பாராத முத்தம்

மு.வரதராசனார்
அகல் விளக்கு
மு.வரதராசனார் சிறுகதைகள் (6)

ந.பிச்சமூர்த்தி
ந.பிச்சமூர்த்தி சிறுகதைகள் (8)

லா.ச.ராமாமிருதம்
அபிதா - PDF Download

ப. சிங்காரம்
புயலிலே ஒரு தோணி

சங்கரராம் (டி.எல். நடேசன்)
மண்ணாசை - PDF Download
தொ.மு.சி. ரகுநாதன்
பஞ்சும் பசியும்
புயல்

விந்தன்
காதலும் கல்யாணமும் - PDF Download

ஆர். சண்முகசுந்தரம்
நாகம்மாள் - PDF Download
பனித்துளி - PDF Download
பூவும் பிஞ்சும் - PDF Download
தனி வழி - PDF Download

ரமணிசந்திரன்

சாவி
ஆப்பிள் பசி - PDF Download - Buy Book
வாஷிங்டனில் திருமணம் - PDF Download
விசிறி வாழை

க. நா.சுப்ரமண்யம்
பொய்த்தேவு
சர்மாவின் உயில்

கி.ரா.கோபாலன்
மாலவல்லியின் தியாகம் - PDF Download

மகாத்மா காந்தி
சத்திய சோதன

ய.லட்சுமிநாராயணன்
பொன்னகர்ச் செல்வி - PDF Download

பனசை கண்ணபிரான்
மதுரையை மீட்ட சேதுபதி

மாயாவி
மதுராந்தகியின் காதல் - PDF Download

வ. வேணுகோபாலன்
மருதியின் காதல்

கௌரிராஜன்
அரசு கட்டில் - PDF Download - Buy Book
மாமல்ல நாயகன் - PDF Download

என்.தெய்வசிகாமணி
தெய்வசிகாமணி சிறுகதைகள்

கீதா தெய்வசிகாமணி
சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே - PDF Download

எஸ்.லட்சுமி சுப்பிரமணியம்
புவன மோகினி - PDF Download
ஜகம் புகழும் ஜகத்குரு

விவேகானந்தர்
சிகாகோ சொற்பொழிவுகள்
கோ.சந்திரசேகரன்
'அரசு ஊழியர்' என்று ஓர் இனம்


சித்தர்களின் காம சமுத்ரா
ஆசிரியர்: மானோஸ்
வகைப்பாடு : இல்லறம்
விலை: ரூ. 200.00
தள்ளுபடி விலை: ரூ. 180.00
அஞ்சல்: ரூ. 40.00
www.dharanishmart.com
பேசி: +91-94440-86888
மின்னஞ்சல்: dharanishmart@gmail.com

பழந்தமிழ் இலக்கியம்
எட்டுத் தொகை
குறுந்தொகை
பதிற்றுப் பத்து
பரிபாடல்
கலித்தொகை
அகநானூறு
ஐங்குறு நூறு (உரையுடன்)

பத்துப்பாட்டு
திருமுருகு ஆற்றுப்படை
பொருநர் ஆற்றுப்படை
சிறுபாண் ஆற்றுப்படை
பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை
முல்லைப்பாட்டு
மதுரைக் காஞ்சி
நெடுநல்வாடை
குறிஞ்சிப் பாட்டு
பட்டினப்பாலை
மலைபடுகடாம்

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
இன்னா நாற்பது (உரையுடன்) - PDF Download
இனியவை நாற்பது (உரையுடன்) - PDF Download
கார் நாற்பது (உரையுடன்) - PDF Download
களவழி நாற்பது (உரையுடன்) - PDF Download
ஐந்திணை ஐம்பது (உரையுடன்) - PDF Download
ஐந்திணை எழுபது (உரையுடன்) - PDF Download
திணைமொழி ஐம்பது (உரையுடன்) - PDF Download
கைந்நிலை (உரையுடன்) - PDF Download
திருக்குறள் (உரையுடன்)
நாலடியார் (உரையுடன்)
நான்மணிக்கடிகை (உரையுடன்) - PDF Download
ஆசாரக்கோவை (உரையுடன்) - PDF Download
திணைமாலை நூற்றைம்பது (உரையுடன்)
பழமொழி நானூறு (உரையுடன்)
சிறுபஞ்சமூலம் (உரையுடன்) - PDF Download
முதுமொழிக்காஞ்சி (உரையுடன்) - PDF Download
ஏலாதி (உரையுடன்) - PDF Download
திரிகடுகம் (உரையுடன்) - PDF Download

ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்
சிலப்பதிகாரம்
மணிமேகலை
வளையாபதி
குண்டலகேசி
சீவக சிந்தாமணி

ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
உதயண குமார காவியம்
நாககுமார காவியம் - PDF Download
யசோதர காவியம் - PDF Download

வைஷ்ணவ நூல்கள்
நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம்
திருப்பதி ஏழுமலை வெண்பா - PDF Download
மனோதிருப்தி - PDF Download
நான் தொழும் தெய்வம் - PDF Download
திருமலை தெரிசனப்பத்து - PDF Download
தென் திருப்பேரை மகரநெடுங் குழைக்காதர் பாமாலை - PDF Download
திருப்பாவை - PDF Download
திருப்பள்ளியெழுச்சி (விஷ்ணு) - PDF Download
திருமால் வெண்பா - PDF Download

சைவ சித்தாந்தம்
நால்வர் நான்மணி மாலை
திருவிசைப்பா
திருமந்திரம்
திருவாசகம்
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - முதல் திருமுறை
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை
சொக்கநாத வெண்பா - PDF Download
சொக்கநாத கலித்துறை - PDF Download
போற்றிப் பஃறொடை - PDF Download
திருநெல்லையந்தாதி - PDF Download
கல்லாடம் - PDF Download
திருவெம்பாவை - PDF Download
திருப்பள்ளியெழுச்சி (சிவன்) - PDF Download
திருக்கைலாய ஞான உலா - PDF Download
பிக்ஷாடன நவமணி மாலை - PDF Download
இட்டலிங்க நெடுங்கழிநெடில் - PDF Download
இட்டலிங்க குறுங்கழிநெடில் - PDF Download
மதுரைச் சொக்கநாதருலா - PDF Download
இட்டலிங்க நிரஞ்சன மாலை - PDF Download
இட்டலிங்க கைத்தல மாலை - PDF Download
இட்டலிங்க அபிடேக மாலை - PDF Download
சிவநாம மகிமை - PDF Download
திருவானைக்கா அகிலாண்ட நாயகி மாலை - PDF Download
சிதம்பர வெண்பா - PDF Download
மதுரை மாலை - PDF Download
அருணாசல அட்சரமாலை - PDF Download

மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்
திருக்களிற்றுப்படியார் - PDF Download
திருவுந்தியார் - PDF Download
உண்மை விளக்கம் - PDF Download
திருவருட்பயன் - PDF Download
வினா வெண்பா - PDF Download
இருபா இருபது - PDF Download
கொடிக்கவி - PDF Download
சிவப்பிரகாசம் - PDF Download

பண்டார சாத்திரங்கள்
தசகாரியம் (ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர்) - PDF Download
தசகாரியம் (ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி தேசிகர்) - PDF Download
தசகாரியம் (ஸ்ரீ சுவாமிநாத தேசிகர்) - PDF Download
சன்மார்க்க சித்தியார் - PDF Download
சிவாச்சிரமத் தெளிவு - PDF Download
சித்தாந்த சிகாமணி - PDF Download
உபாயநிட்டை வெண்பா - PDF Download
உபதேச வெண்பா - PDF Download
அதிசய மாலை - PDF Download
நமச்சிவாய மாலை - PDF Download
நிட்டை விளக்கம் - PDF Download

சித்தர் நூல்கள்
குதம்பைச்சித்தர் பாடல் - PDF Download
நெஞ்சொடு புலம்பல் - PDF Download
ஞானம் - 100 - PDF Download
நெஞ்சறி விளக்கம் - PDF Download
பூரண மாலை - PDF Download
முதல்வன் முறையீடு - PDF Download
மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பல் - PDF Download
பாம்பாட்டி சித்தர் பாடல் - PDF Download

கம்பர்
கம்பராமாயணம்
ஏரெழுபது
சடகோபர் அந்தாதி
சரஸ்வதி அந்தாதி - PDF Download
சிலையெழுபது
திருக்கை வழக்கம்

ஔவையார்
ஆத்திசூடி - PDF Download
கொன்றை வேந்தன் - PDF Download
மூதுரை - PDF Download
நல்வழி - PDF Download
குறள் மூலம் - PDF Download
விநாயகர் அகவல் - PDF Download

ஸ்ரீ குமரகுருபரர்
நீதிநெறி விளக்கம் - PDF Download
கந்தர் கலிவெண்பா - PDF Download
சகலகலாவல்லிமாலை - PDF Download

திருஞானசம்பந்தர்
திருக்குற்றாலப்பதிகம்
திருக்குறும்பலாப்பதிகம்

திரிகூடராசப்பர்
திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி
திருக்குற்றால மாலை - PDF Download
திருக்குற்றால ஊடல் - PDF Download

ரமண மகரிஷி
அருணாசல அக்ஷரமணமாலை
முருக பக்தி நூல்கள்
கந்தர் அந்தாதி - PDF Download
கந்தர் அலங்காரம் - PDF Download
கந்தர் அனுபூதி - PDF Download
சண்முக கவசம் - PDF Download
திருப்புகழ்
பகை கடிதல் - PDF Download
மயில் விருத்தம் - PDF Download
வேல் விருத்தம் - PDF Download
திருவகுப்பு - PDF Download
சேவல் விருத்தம் - PDF Download
நல்லை வெண்பா - PDF Download

நீதி நூல்கள்
நன்னெறி - PDF Download
உலக நீதி - PDF Download
வெற்றி வேற்கை - PDF Download
அறநெறிச்சாரம் - PDF Download
இரங்கேச வெண்பா - PDF Download
சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா - PDF Download
விவேக சிந்தாமணி - PDF Download
ஆத்திசூடி வெண்பா - PDF Download
நீதி வெண்பா - PDF Download
நன்மதி வெண்பா - PDF Download
அருங்கலச்செப்பு - PDF Download
முதுமொழிமேல் வைப்பு - PDF Download

இலக்கண நூல்கள்
யாப்பருங்கலக் காரிகை
நேமிநாதம் - PDF Download
நவநீதப் பாட்டியல் - PDF Download

நிகண்டு நூல்கள்
சூடாமணி நிகண்டு - PDF Download

சிலேடை நூல்கள்
சிங்கைச் சிலேடை வெண்பா - PDF Download
அருணைச் சிலேடை அந்தாதி வெண்பா மாலை - PDF Download
கலைசைச் சிலேடை வெண்பா - PDF Download
வண்ணைச் சிலேடை வெண்பா - PDF Download
நெல்லைச் சிலேடை வெண்பா - PDF Download
வெள்ளிவெற்புச் சிலேடை வெண்பா - PDF Download

உலா நூல்கள்
மருத வரை உலா - PDF Download
மூவருலா - PDF Download
தேவை உலா - PDF Download
குலசை உலா - PDF Download
கடம்பர்கோயில் உலா - PDF Download
திரு ஆனைக்கா உலா - PDF Download
வாட்போக்கி என்னும் இரத்தினகிரி உலா - PDF Download
ஏகாம்பரநாதர் உலா - PDF Download

குறம் நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம் - PDF Download

அந்தாதி நூல்கள்
பழமலை அந்தாதி - PDF Download
திருவருணை அந்தாதி - PDF Download
காழியந்தாதி - PDF Download
திருச்செந்தில் நிரோட்டக யமக அந்தாதி - PDF Download
திருப்புல்லாணி யமக வந்தாதி - PDF Download
திருமயிலை யமக அந்தாதி - PDF Download
திருத்தில்லை நிரோட்டக யமக வந்தாதி - PDF Download
துறைசை மாசிலாமணி ஈசர் அந்தாதி - PDF Download
திருநெல்வேலி காந்திமதியம்மை கலித்துறை அந்தாதி - PDF Download
அருணகிரி அந்தாதி - PDF Download

கும்மி நூல்கள்
திருவண்ணாமலை வல்லாளமகாராஜன் சரித்திரக்கும்மி - PDF Download
திருவண்ணாமலை தீர்த்தக்கும்மி - PDF Download

இரட்டைமணிமாலை நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை இரட்டைமணிமாலை - PDF Download
தில்லைச் சிவகாமியம்மை இரட்டைமணிமாலை - PDF Download
பழனி இரட்டைமணி மாலை - PDF Download
கொடியிடையம்மை இரட்டைமணிமாலை - PDF Download
குலசை உலா - PDF Download
திருவிடைமருதூர் உலா - PDF Download

பிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ்
அறம்வளர்த்தநாயகி பிள்ளைத்தமிழ் - PDF Download

நான்மணிமாலை நூல்கள்
திருவாரூர் நான்மணிமாலை - PDF Download
விநாயகர் நான்மணிமாலை - PDF Download

தூது நூல்கள்
அழகர் கிள்ளைவிடு தூது - PDF Download
நெஞ்சு விடு தூது - PDF Download
மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது - PDF Download
மான் விடு தூது - PDF Download
திருப்பேரூர்ப் பட்டீசர் கண்ணாடி விடுதூது - PDF Download
திருப்பேரூர்க் கிள்ளைவிடு தூது - PDF Download
மேகவிடு தூது - PDF Download

கோவை நூல்கள்
சிதம்பர செய்யுட்கோவை - PDF Download
சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - PDF Download
பண்டார மும்மணிக் கோவை - PDF Download
சீகாழிக் கோவை - PDF Download
பாண்டிக் கோவை - PDF Download

கலம்பகம் நூல்கள்
நந்திக் கலம்பகம்
மதுரைக் கலம்பகம்
காசிக் கலம்பகம் - PDF Download
புள்ளிருக்குவேளூர்க் கலம்பகம் - PDF Download

சதகம் நூல்கள்
அறப்பளீசுர சதகம் - PDF Download
கொங்கு மண்டல சதகம் - PDF Download
பாண்டிமண்டலச் சதகம் - PDF Download
சோழ மண்டல சதகம் - PDF Download
குமரேச சதகம் - PDF Download
தண்டலையார் சதகம் - PDF Download
திருக்குறுங்குடி நம்பிபேரில் நம்பிச் சதகம் - PDF Download
கதிரேச சதகம் - PDF Download
கோகுல சதகம் - PDF Download
வட வேங்கட நாராயண சதகம் - PDF Download
அருணாசல சதகம் - PDF Download
குருநாத சதகம் - PDF Download

பிற நூல்கள்
கோதை நாய்ச்சியார் தாலாட்டு
முத்தொள்ளாயிரம்
காவடிச் சிந்து
நளவெண்பா

ஆன்மீகம்
தினசரி தியானம்


இதுதான் நான்
ஆசிரியர்: பிரபுதேவா
வகைப்பாடு : சினிமா
விலை: ரூ. 250.00
தள்ளுபடி விலை: ரூ. 225.00
அஞ்சல்: ரூ. 40.00
www.dharanishmart.com
பேசி: +91-94440-86888
மின்னஞ்சல்: dharanishmart@gmail.com