சங்கமருவிய எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஐந்தாவதாகிய

பரிபாடல்

... தொடர்ச்சி - 2 ...

3. திருமால்

     மாஅயோயே! மாஅயோயே!
     மறு பிறப்பு அறுக்கும் மாசு இல் சேவடி
     மணி திகழ் உருபின் மாஅயோயே!
     தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும்,
5   ஞாயிறும், திங்களும், அறனும், ஐவரும்,
     திதியின் சிறாரும், விதியின் மக்களும்,
     மாசு இல் எண்மரும், பதினொரு கபிலரும்,
     தா மா இருவரும், தருமனும், மடங்கலும்,
     மூ ஏழ் உலகமும், உலகினுள் மன்பதும்,
10 மாயோய்! நின்வயின் பரந்தவை உரைத்தேம்
     மாயா வாய்மொழி உரைதர வலந்து;
     "வாய்மொழி ஓடை மலர்ந்த
     தாமரைப் பூவினுள் பிறந்தோனும், தாதையும்,
     நீ" என மொழியுமால், அந்தணர் அரு மறை.
15 "ஏஎர், வயங்கு பூண் அமரரை வெளவிய அமிழ்தின்,
     பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளினை;
     பயந்தோள் இடுக்கண் களைந்த புள்ளின்
     நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடிச் சேவலோய்! நின்
     சேவடி தொழாரும் உளரோ? அவற்றுள்
20 கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை;
     தீ செங்கனலியும், கூற்றமும், ஞமனும்,
     மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும், தொகூஉம்
     ஊழி ஆழிக்கண், இரு நிலம், உரு கெழு
     கேழ லாய் மருப்பின் உழுதோய்? எனவும்,
25 "மா விசும்பு ஒழுகு புனல் வறள அன்னச்
     சேவலாய் சிறகர்ப் புலர்த்தியோய்? எனவும்,
     ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து
     நால் எண் தேவரும் நயந்து நிற் பாடுவோர்
     பாடும் வகையே; எம் பாடல் தாம் அப்
30 பாடுவோர் பாடும் வகை.
     கூந்தல் என்னும் பெயரொடு கூந்தல்
     எரி சினம் கொன்றோய்! நின் புகழ் உருவின, கை;
     நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த
     நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை.
35 இரு கை மாஅல்!
     முக் கை முனிவ! நாற் கை அண்ணல்!
     ஐங் கைம் மைந்த! அறு கை நெடு வேள்!
     எழு கையாள! எண் கை ஏந்தல்!
     ஒன்பதிற்றுத் தடக் கை மன் பேராள!
40 பதிற்றுக் கை மதவலி! நூற்றுக் கை ஆற்றல்!
     ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள!
     பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ!
     நூறாயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள்!
     அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல்
45 இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை!
     நின்னைப் புரை நினைப்பின் நீ அலது உணர்தியோ,
     முன்னை மரபின் முதுமொழி முதல்வ?
     நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும்,
     வலியினும், மனத்தினும், உணர்வினும், எல்லாம்
50 வனப்பு வரம்பு அறியா மரபினோயே!
     அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர்,
     பிறை வளர், நிறை மதி உண்டி.
     அணி மணிப் பைம் பூண், அமரர்க்கு முதல்வன் நீ;
     திணி நிலம் கடந்தக்கால், திரிந்து அயர்ந்து, அகன்று ஓடி,
55 நின் அஞ்சிக் கடற் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார்
     அன்னவர் பட, அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ
     அதனால், "பகைவர் இவர்; இவர் நட்டோ ர்" என்னும்
     வகையும் உண்டோ , நின்மரபு அறிவோர்க்கே?
     ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய்க் கொண்ட
60 சேவல் ஊர்தியும், "செங் கண் மாஅல்!
     ஓ!" எனக் கிளக்கும் கால முதல்வனை;
     ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம்
     தீயினுள் தெறல் நீ; பூவினுள் நாற்றம் நீ;
     கல்லினுள் மணியும் நீ; சொல்லினுள் வாய்மை நீ;
65 அறத்தினுள் அன்பு நீ; மறத்தினுள் அமைந்து நீ;
     வேதத்து மறை நீ; பூதத்து முதலும் நீ;
     வெஞ்சுடர் ஒளியும் நீ; திங்களும் அளியும் நீ;
     அனைத்தும் நீ; அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ; ஆதலின்,
     உறைவும் உறைவதும் இலையே; உண்மையும்
70 மறவியில் சிறப்பின் மாயமார் அனையை;
     முதல்முறை, இடைமுறை, கடைமுறை, தொழிலில்
     பிறவாப் பிறப்பு இலை; பிறப்பித்தோர் இலையே.
     பறவாப் பூவைப் பூவினோயே!
     அருள் குடையாக, அறம் கோலாக,
75 இரு நிழல் படாமை மூ ஏழ் உலகமும்
     ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ;
     பாழ் என, கால் என, பாகு என, ஒன்று என,
     இரண்டு என, மூன்று என, நான்கு என, ஐந்து என,
     ஆறு என, ஏழு என, எட்டு என, தொண்டு என,
80 நால்வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை
     செங் கட் காரி! கருங் கண் வெள்ளை!
     பொன் கட் பச்சை! பைங் கண் மாஅல்!
     இட வல! குட வல! கோவல! காவல!
     காணா மரப! நீயா நினைவ!
85 மாயா மன்ன! உலகு ஆள் மன்னவ!
     தொல் இயல் புலவ! நல் யாழ்ப் பாண!
     மாலைச் செல்வ! தோலாக் கோட்ட!
     பொலம் புரி ஆடை! வலம்புரி வண்ண!
     பருதி வலவ! பொரு திறன் மல்ல!
90 திருவின் கணவ! பெரு விறன் மள்ள!
     மா நிலம் இயலா முதல்முறை அமையத்து,
     நாம வெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய
     வாய்மொழி மகனொடு மலர்ந்த
     தாமரைப் பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே!

கடவுள் வாழ்த்து
கடுவன் இளவெயினனார் பாட்டு
பெட்டனாகனார் இசை
பண்ணுப் பாலையாழ்


டேவிட்டும் கோலியாத்தும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

மரணம் ஒரு கலை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.155.00
Buy

ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்! - பாகம்-4
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

அன்பும் அறமும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.165.00
Buy

தரை தொடாத மழைத்துளி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.80.00
Buy

பாதி நீதியும் நீதி பாதியும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.200.00
Buy

பாற்கடல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.165.00
Buy

மரணத்துக்குப் பின்...
இருப்பு உள்ளது
ரூ.360.00
Buy

தேசாந்திரி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.250.00
Buy

திறந்திடு சீஸேம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

கேரளா கிச்சன்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.160.00
Buy

ரிமிந்தகம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.130.00
Buy

ராசி கோயில்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

ராட்சசி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.175.00
Buy

சாயி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.200.00
Buy

அரசியலின் இலக்கணம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.515.00
Buy

வாய்க்கால்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.75.00
Buy

கூட்டுவிழிகள் கொண்ட மனிதன்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.360.00
Buy

கால் முளைத்த கதைகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

27 நட்சத்திரக் கோயில்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.205.00
Buy
4. திருமால்

     ஐந்து இருள் அற நீக்கி, நான்கினுள் துடைத்து, தம்
     ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி,
     நின் புகழ் விரித்தனர்; கிளக்குங்கால், அவை நினக்கு
     இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம்ஆயினும்,
5   நகுதலும் தகுதி, ஈங்கு ஊங்கு நிற் கிளப்ப;
     திருமணி, திரைபாடு அவிந்த முந்நீர்,
     வரு மழை இருஞ் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய்;
     மாஅ மெய்யொடு முரணிய உடுக்கையை;
     நோனார் உயிரொடு முரணிய நேமியை:
10 செயிர் தீர் செங் கட் செல்வ! நிற் புகழப்
     புகைந்த நெஞ்சின், புலர்ந்த சாந்தின்
     பிருங்கலாதன் பலபல பிணி பட
     வலந்துழி, மலர்ந்த நோய் கூர் கூம்பிய நடுக்கத்து
     அலர்ந்த புகழோன், தாதை ஆகலின்
15 இகழ்வோன், இகழா நெஞ்சினனாக, நீ இகழா
     நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி,
     ஒன்றா நட்டவன் உறு வரை மார்பின்
     படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி,
     இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப,
20 வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு,
     தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை;
     புருவத்துக் கரு வல் கந்தத்தால்
     தாங்கி, இவ் உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண்
     ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும்
25 நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள;
     நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள;
     நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள;
     நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள;
     நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள;
30 நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள;
     நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள;
     நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள
     அதனால், இவ்வும், உவ்வும், அவ்வும், பிறவும்,
     ஏமம் ஆர்ந்த நிற் பிரிந்து.
35 மேவல் சான்றன வெல்லாம்
     சேவல் ஓங்கு உயர் கொடியோயே!
     சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி
     நின் ஒன்று உயர் கொடி பனை;
     நின் ஒன்று உயர் கொடி நாஞ்சில்;
40 நின் ஒன்று உயர் கொடி யானை;
     நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று
     விடமுடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம்;
     அவன் மடிமேல் வலந்தது பாம்பு;
     பாம்பு தொடி; பாம்பு முடிமேலன;
45 பாம்பு பூண்; பாம்பு தலைமேலது;
     பாம்பு சிறை தலையன;
     பாம்பு படி மதம் சாய்த்தோய்! பசும் பூணவை
     கொடிமேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு;
     கடு நவை அணங்கும் கடுப்பும், நல்கலும்,
50 கொடுமையும் செம்மையும், வெம்மையும் தண்மையும்
     உள்வழி உடையை; இல்வழி இலையே;
     போற்றார் உயிரினும், போற்றுநர் உயிரினும்,
     மாற்று ஏமாற்றல் இலையே; "நினக்கு
     மாற்றோரும் இலர்; கேளிரும் இலர்" எனும்
55 வேற்றுமை இன்று, அது போற்றுநர்ப பெறினே;
     மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே;
     கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி,
     நக்கு அலர் துழாஅய் நாறு இணர்க் கண்ணியை;
     பொன்னின் தோன்றிய புனை மறு மார்ப!
60 நின்னில் தோன்றிய நிரை இதழ்த் தாமரை
     அன்ன நாட்டத்து அளப்பரியவை;
     நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை;
     நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை;
     அன்னோர் அல்லா வேறும் உள; அவை
65 நின்ஓர் அன்ஓர் அந்தணர் அரு மறை.
     அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை
     ஆலமும், கடம்பும், நல் யாற்று நடுவும்,
     கால் வழக்கு அறு நிலைக் குன்றமும், பிறவும்,
     அவ்வவை மேவிய வேறு வேறு பெயரோய்!
70 எவ் வயினோயும் நீயே; நின் ஆர்வலர்
     தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே;
     அவரவர் ஏவலாளனும் நீயே;
     அவரவர் செய்பொருட்கு அரணமும் நீயே.

கடவுள் வாழ்த்து.
கடுவன் இளவெயினனார் பாட்டு
பெட்டனாகனார் இசை
பண்ணுப் பாலையாழ்

சமகால இலக்கியம்
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
     அலை ஓசை - Unicode - PDF
     கள்வனின் காதலி - Unicode - PDF
     சிவகாமியின் சபதம் - Unicode - PDF
     தியாக பூமி - Unicode - PDF
     பார்த்திபன் கனவு - Unicode - PDF
     பொய்மான் கரடு - Unicode - PDF
     பொன்னியின் செல்வன் - Unicode - PDF
     சோலைமலை இளவரசி - Unicode - PDF
     மோகினித் தீவு - Unicode - PDF
     மகுடபதி - Unicode - PDF
     கல்கியின் சிறுகதைகள் (75) - Unicode
தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
     ஆத்மாவின் ராகங்கள் - Unicode - PDF
     கபாடபுரம் - Unicode - PDF
     குறிஞ்சி மலர் - Unicode - PDF
     நெஞ்சக்கனல் - Unicode - PDF
     நெற்றிக் கண் - Unicode - PDF
     பாண்டிமாதேவி - Unicode - PDF
     பிறந்த மண் - Unicode - PDF
     பொன் விலங்கு - Unicode - PDF
     ராணி மங்கம்மாள் - Unicode - PDF
     சமுதாய வீதி - Unicode - PDF
     சத்திய வெள்ளம் - Unicode - PDF
     சாயங்கால மேகங்கள் - Unicode - PDF
     துளசி மாடம் - Unicode - PDF
     வஞ்சிமா நகரம் - Unicode - PDF
     வெற்றி முழக்கம் - Unicode - PDF
     அநுக்கிரகா - Unicode - PDF
     மணிபல்லவம் - Unicode - PDF
     நிசப்த சங்கீதம் - Unicode - PDF
     நித்திலவல்லி - Unicode - PDF
     பட்டுப்பூச்சி - Unicode - PDF
     கற்சுவர்கள் - Unicode - PDF
     சுலபா - Unicode - PDF
     பார்கவி லாபம் தருகிறாள் - Unicode - PDF
     அனிச்ச மலர் - Unicode - PDF
     மூலக் கனல் - Unicode - PDF
     பொய்ம் முகங்கள் - Unicode - PDF
     நா.பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் (13) - Unicode
ராஜம் கிருஷ்ணன்
     கரிப்பு மணிகள் - Unicode - PDF
     பாதையில் பதிந்த அடிகள் - Unicode - PDF
     வனதேவியின் மைந்தர்கள் - Unicode - PDF
     வேருக்கு நீர் - Unicode - PDF
     கூட்டுக் குஞ்சுகள் - Unicode
     சேற்றில் மனிதர்கள் - Unicode - PDF
     புதிய சிறகுகள் - Unicode
     பெண் குரல் - Unicode - PDF
     உத்தர காண்டம் - Unicode - PDF
     அலைவாய்க் கரையில் - Unicode
     மாறி மாறிப் பின்னும் - Unicode - PDF
     சுழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் - Unicode - PDF
     கோடுகளும் கோலங்களும் - Unicode - PDF
     மாணிக்கக் கங்கை - Unicode
     குறிஞ்சித் தேன் - Unicode - PDF
     ரோஜா இதழ்கள் - Unicode
சு. சமுத்திரம்
     ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி - Unicode - PDF
     ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே - Unicode - PDF
     வாடா மல்லி - Unicode - PDF
     வளர்ப்பு மகள் - Unicode - PDF
     வேரில் பழுத்த பலா - Unicode - PDF
     சாமியாடிகள் - Unicode
     மூட்டம் - Unicode - PDF
     புதிய திரிபுரங்கள் - Unicode - PDF
புதுமைப்பித்தன்
     சிறுகதைகள் (108) - Unicode
     மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் (57) - Unicode
அறிஞர் அண்ணா
     ரங்கோன் ராதா - Unicode - PDF
     பார்வதி, பி.ஏ. - Unicode
     வெள்ளை மாளிகையில் - Unicode
     அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
பாரதியார்
     குயில் பாட்டு - Unicode
     கண்ணன் பாட்டு - Unicode
     தேசிய கீதங்கள் - Unicode
பாரதிதாசன்
     இருண்ட வீடு - Unicode
     இளைஞர் இலக்கியம் - Unicode
     அழகின் சிரிப்பு - Unicode
     தமிழியக்கம் - Unicode
     எதிர்பாராத முத்தம் - Unicode
மு.வரதராசனார்
     அகல் விளக்கு - Unicode
     மு.வரதராசனார் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
ந.பிச்சமூர்த்தி
     ந.பிச்சமூர்த்தி சிறுகதைகள் (8) - Unicode
லா.ச.ராமாமிருதம்
     அபிதா - Unicode - PDF
சங்கரராம் (டி.எல். நடேசன்)
     மண்ணாசை - Unicode - PDF
தொ.மு.சி. ரகுநாதன்
     பஞ்சும் பசியும் - Unicode - PDF
விந்தன்
     காதலும் கல்யாணமும் - Unicode - PDF
ஆர். சண்முகசுந்தரம்
     நாகம்மாள் - Unicode - PDF
     பனித்துளி - Unicode - PDF
     பூவும் பிஞ்சும் - Unicode - PDF
     தனி வழி - Unicode - PDF
ரமணிசந்திரன்
சாவி
     ஆப்பிள் பசி - Unicode - PDF
     வாஷிங்டனில் திருமணம் - Unicode - PDF
க. நா.சுப்ரமண்யம்
     பொய்த்தேவு - Unicode
கி.ரா.கோபாலன்
     மாலவல்லியின் தியாகம் - Unicode - PDF
மகாத்மா காந்தி
     சத்திய சோதன - Unicode
ய.லட்சுமிநாராயணன்
     பொன்னகர்ச் செல்வி - Unicode - PDF
பனசை கண்ணபிரான்
     மதுரையை மீட்ட சேதுபதி - Unicode
மாயாவி
     மதுராந்தகியின் காதல் - Unicode - PDF
வ. வேணுகோபாலன்
     மருதியின் காதல் - Unicode
கௌரிராஜன்
     அரசு கட்டில் - Unicode - PDF
     மாமல்ல நாயகன் - Unicode
என்.தெய்வசிகாமணி
     தெய்வசிகாமணி சிறுகதைகள் - Unicode
கீதா தெய்வசிகாமணி
     சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே - Unicode - PDF
எஸ்.லட்சுமி சுப்பிரமணியம்
     புவன மோகினி - Unicode - PDF
     ஜகம் புகழும் ஜகத்குரு - Unicode
விவேகானந்தர்
     சிகாகோ சொற்பொழிவுகள் - Unicode
கோ.சந்திரசேகரன்
     'அரசு ஊழியர்' என்று ஓர் இனம் - Unicode


பழந்தமிழ் இலக்கியம்
எட்டுத் தொகை
     குறுந்தொகை - Unicode
     பதிற்றுப் பத்து - Unicode
     பரிபாடல் - Unicode
     கலித்தொகை - Unicode
     அகநானூறு - Unicode
     ஐங்குறு நூறு (உரையுடன்) - Unicode
பத்துப்பாட்டு
     திருமுருகு ஆற்றுப்படை - Unicode
     பொருநர் ஆற்றுப்படை - Unicode
     சிறுபாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     முல்லைப்பாட்டு - Unicode
     மதுரைக் காஞ்சி - Unicode
     நெடுநல்வாடை - Unicode
     குறிஞ்சிப் பாட்டு - Unicode
     பட்டினப்பாலை - Unicode
     மலைபடுகடாம் - Unicode
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
     இன்னா நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     இனியவை நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கார் நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     களவழி நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை எழுபது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமொழி ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கைந்நிலை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திருக்குறள் (உரையுடன்) - Unicode
     நாலடியார் (உரையுடன்) - Unicode
     நான்மணிக்கடிகை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஆசாரக்கோவை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமாலை நூற்றைம்பது (உரையுடன்) - Unicode
     பழமொழி நானூறு (உரையுடன்) - Unicode
     சிறுபஞ்சமூலம் (உரையுடன்) - Unicode
     முதுமொழிக்காஞ்சி (உரையுடன்) - Unicode
     ஏலாதி (உரையுடன்) - Unicode
     திரிகடுகம் (உரையுடன்) - Unicode
ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்
     சிலப்பதிகாரம் - Unicode
     மணிமேகலை - Unicode
     வளையாபதி - Unicode
     குண்டலகேசி - Unicode
     சீவக சிந்தாமணி - Unicode
ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
     உதயண குமார காவியம் - Unicode
     நாககுமார காவியம் - Unicode
     யசோதர காவியம் - Unicode
வைஷ்ணவ நூல்கள்
     நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் - Unicode
சைவ சித்தாந்தம்
     நால்வர் நான்மணி மாலை - Unicode
     திருவிசைப்பா - Unicode
     திருமந்திரம் - Unicode
     திருவாசகம் - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - முதல் திருமுறை - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை - Unicode
மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்
     திருக்களிற்றுப்படியார் - Unicode
     திருவுந்தியார் - Unicode
     உண்மை விளக்கம் - Unicode
     திருவருட்பயன் - Unicode
     வினா வெண்பா - Unicode
கம்பர்
     கம்பராமாயணம் - Unicode
     ஏரெழுபது - Unicode
     சடகோபர் அந்தாதி - Unicode
     சரஸ்வதி அந்தாதி - Unicode
     சிலையெழுபது - Unicode
     திருக்கை வழக்கம் - Unicode
ஔவையார்
     ஆத்திசூடி - Unicode
     கொன்றை வேந்தன் - Unicode
     மூதுரை - Unicode
     நல்வழி - Unicode
ஸ்ரீ குமரகுருபரர்
     நீதிநெறி விளக்கம் - Unicode
     கந்தர் கலிவெண்பா - Unicode
     சகலகலாவல்லிமாலை - Unicode
திருஞானசம்பந்தர்
     திருக்குற்றாலப்பதிகம் - Unicode
     திருக்குறும்பலாப்பதிகம் - Unicode
திரிகூடராசப்பர்
     திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - Unicode
     திருக்குற்றால மாலை - Unicode
     திருக்குற்றால ஊடல் - Unicode
ரமண மகரிஷி
     அருணாசல அக்ஷரமணமாலை - Unicode
முருக பக்தி நூல்கள்
     கந்தர் அந்தாதி - Unicode
     கந்தர் அலங்காரம் - Unicode
     கந்தர் அனுபூதி - Unicode
     சண்முக கவசம் - Unicode
     திருப்புகழ் - Unicode
     பகை கடிதல் - Unicode
நீதி நூல்கள்
     நன்னெறி - Unicode
     உலக நீதி - Unicode
     வெற்றி வேற்கை - Unicode
     அறநெறிச்சாரம் - Unicode
     இரங்கேச வெண்பா - Unicode
     சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா - Unicode
இலக்கண நூல்கள்
     யாப்பருங்கலக் காரிகை - Unicode
உலா நூல்கள்
     மருத வரை உலா - Unicode
     மூவருலா - Unicode
குறம் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம் - Unicode - PDF
பிள்ளைத் தமிழ் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ் - Unicode
நான்மணிமாலை நூல்கள்
      திருவாரூர் நான்மணிமாலை - Unicode - PDF
தூது நூல்கள்
     அழகர் கிள்ளைவிடு தூது - Unicode - PDF
     நெஞ்சு விடு தூது - Unicode - PDF
     மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது - Unicode - PDF
கோவை நூல்கள்
     சிதம்பர செய்யுட்கோவை - Unicode
     சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - Unicode
கலம்பகம் நூல்கள்
     நந்திக் கலம்பகம் - Unicode
     மதுரைக் கலம்பகம் - Unicode
சதகம் நூல்கள்
     அறப்பளீசுர சதகம் - Unicode - PDF
பிற நூல்கள்
     திருப்பாவை - Unicode
     திருவெம்பாவை - Unicode
     திருப்பள்ளியெழுச்சி - Unicode
     கோதை நாய்ச்சியார் தாலாட்டு - Unicode
     முத்தொள்ளாயிரம் - Unicode
     காவடிச் சிந்து - Unicode
     நளவெண்பா - Unicode
ஆன்மீகம்
     தினசரி தியானம் - Unicode
சுவையான 100 இணைய தளங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.60.00
Buy

வேணு கானம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

ஊசியும் நூலும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

மகளிருக்கான 100 இணைய தளங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.60.00
Buy

தங்கச் சங்கிலி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

விளம்பர வீதி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

இக பர இந்து மத சிந்தனை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.70.00
Buy
ரூ. 500க்கு மேல் வாங்கினால் அஞ்சல் கட்டணம் இலவசம். ரூ. 500க்கு கீழ் வாங்கும் போது ஒரு நூலுக்கு மட்டும் அஞ்சல் கட்டணம் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.60 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)