சங்கமருவிய எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஐந்தாவதாகிய

பரிபாடல்

... தொடர்ச்சி - 5 ...

9. செவ்வேள்

     இரு நிலம் துளங்காமை வடவயின் நிவந்து ஓங்கி,
     அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்குசால் தலை காக்கும்,
     உருமுச் சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட
     எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி
5   விரி சடைப் பொறை ஊழ்த்து, விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப,
     தணிவுறத் தாங்கிய தனி நிலைச் சலதாரி
     மணி மிடற்று அண்ணற்கு, மதி ஆரல் பிறந்தோய்! நீ
     மை இரு நூற்று இமை உண்கண் மான் மறிதோள் மணந்த ஞான்று
     ஐ இருநூற்று மெய்ந் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண்,
10 மணி மழை தலைஇயென, மா வேனில் கார் ஏற்று,
     தணி மழை தலையின்று, தண் பரங்குன்று;
     நான்மறை விரித்து, நல் இசை விளக்கும்
     வாய்மொழிப் புலவீர்! கேண்மின், சிறந்தது;
     காதற் காமம், காமத்துச் சிறந்தது;
15 விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி;
     புலத்தலின் சிற்ந்தது, கற்பே; அது தான்
     இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடாப்
     பரத்தை உள்ளதுவே; பண்புறு கழறல்,
     தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்புற
20 நாள் அணிந்து, உவக்கும் சுணங்கறையதுவே;
     கேள் அணங்குற மனைக் கிளந்துள, சுணங்கறை;
     சுணங்கறைப் பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே, அதனால்,
     அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார்
     இகல் தலைக்கொண்டு துனிக்கும் தவறு இலர்; இத்
25 தள்ளாப் பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார்
     கொள்ளார், இக் குன்று பயன்;
     ஊழ் ஆரத்து ஓய் கரை நூக்கி, புனல் தந்த
     காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின்,
     கேழ் ஆரம் பொற்ப வருவானைத் தொழாஅ,
30 "வாழிய, மாயா! நின் தவறு இலை; எம் போலும்
     கேழ் இலார் மாண் நலம் உண்கோ, திரு உடையார்
     மென் தோள்மேல் அல்கி நல்கலும் இன்று?
     வை எயிற்று எய்யா மகளிர் திறம் இனிப்
     பெய்ய உழக்கும், மழைக் கா; மற்று ஐய!"
35 கரையா வெந் நோக்கத்தான் கை சுட்டி, பெண்டின்
     இகலின் இகந்தாளை, அவ் வேள் தலைக் கண்ணி
     திருந்து அடி தோயத் திறை கொடுப்பானை,
     "வருந்தல்" என, அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை,
     "குறுகல்" என்று ஒள்ளிழை கோதை கோலாக
40 இறுகிறுக யாத்துப் புடைப்ப;
     ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல,
     இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை,
     செறி கொண்டைமேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே,
     வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு;
45 தார் தார் பிணக்குவார்; கண்ணி ஓச்சித் தடுமாறுவார்;
     மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையாப் புடைப்பார்;
     கோதை வரிப் பந்து கொண்டு எறிவார்
     பேதை மட நோக்கம் பிறிதாக, ஊத
     நுடங்கு நொசி நுசுப்பார் நூழில் தலைக்கொள்ள;
50 கயம்படு கமழ் சென்னிக் களிற்று இயல் கைம்மாறுவார்;
     வயம்படு பரிப் புரவி மார்க்கம் வருவார்;
     தேர் அணி மணி கயிறு தெரிபு வருவார்;
     வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார்;
     வாளி வாளிகள் நிலைபெற மறலுவார்;
55 தோள் வளை ஆழி சுழற்றுவார்
     மென் சீர் மயில் இயலவர்;
     வாள் மிகு வய மொய்ம்பின்
     வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள்
     மாண் எழில் மலர் உண்கண்
60 மட மொழியவர் உடன் சுற்றி,
     கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும்,
     அறை அணிந்த அருஞ் சுனையான்
     நறவு உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும்,
     சிகை மயிலாய்த் தோகை விரித்து ஆடுநரும்;
65 கோகுலமாய்க் கூவுநரும்,
     ஆகுலம் ஆகுநரும்
     குறிஞ்சிக் குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர்
     வித்தகத் தும்பை விளைத்தலான், வென் வேலாற்கு
     ஒத்தன்று, தண் பரங்குன்று;
70 கடுஞ் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல்
     அடும் போராள! நின் குன்றின்மிசை
     ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும்,
     பாடல் பயின்றோரைப் பாணர் செறுப்பவும்,
     வல்லாரை வல்லார் செறுப்பவும்,
75 அல்லாரை அல்லார் செறுப்பவும், ஓர் சொல்லாய்,
     செம்மைப் புதுப்புனல்
     தடாகம் ஏற்ற தண் சுனைப் பாங்கர்,
     படாகை நின்றன்று;
     மேஎ வெஃகினவை;
80 வென்று உயர்ந்த கொடி விறல் சான்றவை;
     கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணைக் கிழமை
     நயத் தகு மரபின் வியத் தகு குமர!
     வாழ்த்தினேம், பரவுதும், தாழ்த்துத் தலை, நினை யாம்
     நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை,
85 பயத்தலின் சிறக்க, நாள்தொறும் பொலிந்தே.

கடவுள் வாழ்த்து
குன்றம்பூதனார் பாட்டு
மருத்துவன் நல்லச்சுதனார் இசை
பண்ணுப் பாலையாழ்


சுவையான 100 இணைய தளங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.55.00
Buy

நவீனன் டைரி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.220.00
Buy

மூலிகை மந்திரம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.225.00
Buy

ஆபரேஷன் நோவா
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

குற்றப் பரம்பரை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.360.00
Buy

ஆசியாவின் பொறியியல் அதிசயம்!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

கிரிவலம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

இந்தியா என்றால் என்ன?
இருப்பு உள்ளது
ரூ.80.00
Buy

Undaunted: Saving the Idea of India
Stock Available
ரூ.265.00
Buy

ஒரே ஒரு விஷயம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.200.00
Buy

மருந்தில்லா மருத்துவம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.175.00
Buy

எப்போதும் பெண்
இருப்பு இல்லை
ரூ.180.00
Buy

கொஞ்சம் சினிமா நிறைய வாழ்க்கை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

அவரவர் பாடு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.75.00
Buy

சட்டி சுட்டது
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

தீம்புனல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.315.00
Buy

முறிவு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.85.00
Buy

இன்னொரு பறத்தல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.155.00
Buy

ஞானகுரு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.240.00
Buy

கெடை காடு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.155.00
Buy
10. வையை

     மலைவரை மாலை அழி பெயல் காலை,
     செல வரை காணாக் கடலறைக் கூட
     நில வரை அல்லல் நிழத்த, விரிந்த
     பலவுறு போர்வைப் பரு மணல் மூஉய்,
5   வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய
     மாந் தீம் தளிரொடு வாழையிலை மயக்கி,
     ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ, பறை அறையப்
     போந்தது வையைப் புனல்;
     புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான், சனம் மண்டி,
10 தாளித நொய்ந் நூல் சரணத்தர், மேகலை
     ஏணிப்படுகால் இறுகிறுகத் தாள் இடீஇ,
     நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீரெக்கி யாவையும்
     முத்து நீர்ச் சாந்து அடைந்த மூஉய்த் தத்தி;
     புக அரும் பொங்குஉளைப் புள் இயல் மாவும்,
15 மிக வரினும் மீது இனிய வேழப் பிணவும்,
     அகவரும் பாண்டியும், அத்திரியும், ஆய் மாச்
     சகடமும், தண்டு ஆர் சிவிகையும், பண்ணி;
     வகை வகை ஊழ் ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி;
     முதியர், இளையர்; முகைப் பருவத்தர்,
20 வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்தன்னார்
     இரு திற மாந்தரும் இன்னினியோரும்
     விரவு நரையோரும் வெறு நரையோரும்
     பதிவத மாதர், பரத்தையர்; பாங்கர்;
     அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள
25 விதி கூட்டிய இய மென் நடை போல,
     பதி எதிர் சென்று, பரூஉக் கரை நண்ணி
     நீர் அணி காண்போர்; நிரை மாடம் ஊர்குவோர்;
     பேர் அணி நிற்போர்; பெரும் பூசல் தாக்குவோர்;
     மா மலி ஊர்வோர்; வயப் பிடி உந்துவோர்;
30 வீ மலி கான் யாற்றின் துருத்தி குறுகி,
     தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர்; தழுவு எதிராது,
     யாமக் குறை ஊடல் இன் நசைத் தேன் நுகர்வோர்;
     காமக் கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து,
     சேமத் திரை வீழ்த்துச் சென்று, அமளி சேர்குவோர்;
35 தாம் வேண்டு காதற் கணவர் எதிர்ப்பட,
     பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின், சேம
     மட நடைப் பாட்டியர்த் தப்பி, தடைஇறந்து,
     தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்திக் கரை சேரும்
     ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார்போல்,
40 யாம் வேண்டும் வையைப் புனல் எதிர்கொள் கூடல்
     ஆங்க அணி நிலை மாடத்து அணி நின்ற பாங்காம்
     மடப் பிடி கண்டு, வயக் கரி மால் உற்று,
     நடத்த நடவாது நிற்ப; மடப் பிடி,
     அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை, கரிமேல்
45 செல் மனம் மால் உறுப்ப, சென்று; எழில் மாடத்துக்
     கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவுற்று,
     மை புரை மடப் பிடி, மட நல்லார் விதிர்ப்புற,
     செய் தொழில் கொள்ளாது, மதி செத்து, சிதைதர;
     கூம் கை மத மாக் கொடுந் தோட்டி கைந் நீவி
50 நீங்கும் பதத்தால், உருமுப் பெயர்த்தந்து
     வாங்கி, முயங்கி வயப் பிடி கால்கோத்து,
     சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல்
     இதையும் கயிறும் பிணையும் இரியச்
     சிதையும் கலத்தைப் பயினான் திருத்தும்
55 திசை அறி நீகானும் போன்ம்;
     பருக் கோட்டு யாழ்ப் பக்கம் பாடலோடு ஆடல்
     அருப்பம் அழிப்ப, அழிந்த மனக் கோட்டையர்,
     ஒன்றோடு இரண்டா முன்தேறார், வென்றியிற்
     பல் சனம் நாணிப் பதைபதைப்பு மன்னவர்
60 தண்டம் இரண்டும் தலைஇத் தாக்கி நின்றவை
     ஒன்றியும், உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி,
     நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம்;
     காமம் கனைந்து எழ, கண்ணின் களி எழ,
     ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பாரவர் நிலை
65 கள்ளின் களி எழக் காத்தாங்கு, அலர் அஞ்சி,
     உள்ளம் உளை எழ, ஊக்கத்தான் உள் உள்
     பரப்பி மதர் நடுக்கிப் பார் அலர் தூற்றக்
     கரப்பார, களி மதரும் போன்ம்;
     கள்ளொடு காமம் கலந்து, கரை வாங்கும்
70 வெள்ளம் தரும், இப் புனல்;
     புனல் பொருது மெலிந்தார் திமில் விட,
     கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ,
     நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து
     திகை முழுது கமழ, முகில் அகடு கழி மதியின்
75 உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர்,
     அரவு செறி உவவு மதியென அங்கையில் தாங்கி,
     றி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர்,
     மதி உண் அரமகளென, ஆம்பல் வாய் மடுப்ப;
     மீப்பால் வெண் துகில் போர்க்குநர்; பூப் பால்
80 வெண் துகில் சூழ்ப்பக் குழல் முறுக்குநர்;
     செங் குங்குமச் செழுஞ் சேறு,
     பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம்,
     மறுகுபட அறை புரை அறு குழவியின்
     அவி அமர் அழலென அரைக்குநர்;
85 நத்தொடு, நள்ளி, நடை இறவு, வய வாளை,
     வித்தி அலையில், "விளைக! பொலிக!" என்பார்;
     இல்லது நோக்கி, இளிவரவு கூறாமுன்,
     நல்லது வெஃகி, வினை செய்வார்;
     மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப,
90 தண் அம் துவர் பல ஊட்டிச் சலம் குடைவார்
     எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார்;
     மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும்,
     கோலம் கொள, நீர்க்குக் கூட்டுவார்; அப் புனல்
     உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார்; ஒண் தொடியார்
95 வண்ணம் தெளிர, முகமும் வளர் முலைக்
     கண்ணும் கழியச் சிவந்தன; அன்ன வகை
     ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி
     அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம்
     பின்னும், மலர்க் கண் புனல்;
100 தண்டித் தண்டின் தாய்ச் செல்வாரும்,
     கண்டல் தண் தாது திரை நுரை தூவாரும்,
     வெய்ய திமிலின் விரை புனலோடு ஒய்வாரும்,
     மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடிப்
     பைய விளையாடுவாரும், மென் பாவையர்
105 செய்த பூஞ் சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார்,
     இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார்
     பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி,
     அம் தண் கரை நின்று பாய்வாராய், மைந்தர்
     ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி,
110 களிறு போர் உற்ற களம்போல, நாளும்
     தெளிவு இன்று, தீம் நீர்ப் புனல்;
     மதி மாலை மால் இருள் கால் சீப்ப, கூடல்
     வதி மாலை, மாறும் தொழிலான், புது மாலை
     நாள் அணி நீக்கி, நகை மாலைப் பூ வேய்ந்து,
115 தோள் அணி, தோடு, சுடர் இழை, நித்திலம்;
     பாடுவார் பாடல், பரவல், பழிச்சுதல்,
     ஆடுவார் ஆடல், அமர்ந்த சீர்ப் பாணி,
     நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம், எல்லாமும்,
     பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத,
120 கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத,
     தென் திசை நோக்கித் திரிதர்வாய்; மண்டு கால் சார்வா,
     நளிர் மலைப் பூங்கொடித் தங்குபு உகக்கும்
     பனி வளர் ஆவியும் போன்ம், மணி மாடத்து
     உள் நின்று தூய பனிநீருடன் கலந்து,
125 கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை;
     இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமரப்
     பொலம் சொரி வழுதியின், புனல் இறை பரப்பி,
     செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய் வினை ஓயற்க
     வருந்தாது வரும் புனல் விருந்து அயர் கூடல்,
130 அருங் கறை அறை இசை வயிரியர், உரிமை
     ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு, ஏத்தினர் தொழவே.

கரும்பிள்ளைப் பூதனார் பாட்டு
மருத்துவன் நல்லச்சுதனார் இசை
பண்ணுப் பாலையாழ்


சமகால இலக்கியம்
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
     அலை ஓசை - Unicode - PDF
     கள்வனின் காதலி - Unicode - PDF
     சிவகாமியின் சபதம் - Unicode - PDF
     தியாக பூமி - Unicode - PDF
     பார்த்திபன் கனவு - Unicode - PDF
     பொய்மான் கரடு - Unicode - PDF
     பொன்னியின் செல்வன் - Unicode - PDF
     சோலைமலை இளவரசி - Unicode - PDF
     மோகினித் தீவு - Unicode - PDF
     மகுடபதி - Unicode - PDF
     கல்கியின் சிறுகதைகள் (75) - Unicode
தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
     ஆத்மாவின் ராகங்கள் - Unicode - PDF
     கபாடபுரம் - Unicode - PDF
     குறிஞ்சி மலர் - Unicode - PDF
     நெஞ்சக்கனல் - Unicode - PDF
     நெற்றிக் கண் - Unicode - PDF
     பாண்டிமாதேவி - Unicode - PDF
     பிறந்த மண் - Unicode - PDF
     பொன் விலங்கு - Unicode - PDF
     ராணி மங்கம்மாள் - Unicode - PDF
     சமுதாய வீதி - Unicode - PDF
     சத்திய வெள்ளம் - Unicode - PDF
     சாயங்கால மேகங்கள் - Unicode - PDF
     துளசி மாடம் - Unicode - PDF
     வஞ்சிமா நகரம் - Unicode - PDF
     வெற்றி முழக்கம் - Unicode - PDF
     அநுக்கிரகா - Unicode - PDF
     மணிபல்லவம் - Unicode - PDF
     நிசப்த சங்கீதம் - Unicode - PDF
     நித்திலவல்லி - Unicode - PDF
     பட்டுப்பூச்சி - Unicode - PDF
     கற்சுவர்கள் - Unicode - PDF
     சுலபா - Unicode - PDF
     பார்கவி லாபம் தருகிறாள் - Unicode - PDF
     அனிச்ச மலர் - Unicode - PDF
     மூலக் கனல் - Unicode - PDF
     பொய்ம் முகங்கள் - Unicode - PDF
     நா.பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் (13) - Unicode
ராஜம் கிருஷ்ணன்
     கரிப்பு மணிகள் - Unicode - PDF
     பாதையில் பதிந்த அடிகள் - Unicode - PDF
     வனதேவியின் மைந்தர்கள் - Unicode - PDF
     வேருக்கு நீர் - Unicode - PDF
     கூட்டுக் குஞ்சுகள் - Unicode
     சேற்றில் மனிதர்கள் - Unicode - PDF
     புதிய சிறகுகள் - Unicode
     பெண் குரல் - Unicode - PDF
     உத்தர காண்டம் - Unicode - PDF
     அலைவாய்க் கரையில் - Unicode
     மாறி மாறிப் பின்னும் - Unicode - PDF
     சுழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் - Unicode - PDF
     கோடுகளும் கோலங்களும் - Unicode - PDF
     மாணிக்கக் கங்கை - Unicode
     குறிஞ்சித் தேன் - Unicode - PDF
     ரோஜா இதழ்கள் - Unicode
சு. சமுத்திரம்
     ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி - Unicode - PDF
     ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே - Unicode - PDF
     வாடா மல்லி - Unicode - PDF
     வளர்ப்பு மகள் - Unicode - PDF
     வேரில் பழுத்த பலா - Unicode - PDF
     சாமியாடிகள் - Unicode
     மூட்டம் - Unicode - PDF
     புதிய திரிபுரங்கள் - Unicode - PDF
புதுமைப்பித்தன்
     சிறுகதைகள் (108) - Unicode
     மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் (57) - Unicode
அறிஞர் அண்ணா
     ரங்கோன் ராதா - Unicode - PDF
     பார்வதி, பி.ஏ. - Unicode
     வெள்ளை மாளிகையில் - Unicode
     அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
பாரதியார்
     குயில் பாட்டு - Unicode
     கண்ணன் பாட்டு - Unicode
     தேசிய கீதங்கள் - Unicode
பாரதிதாசன்
     இருண்ட வீடு - Unicode
     இளைஞர் இலக்கியம் - Unicode
     அழகின் சிரிப்பு - Unicode
     தமிழியக்கம் - Unicode
     எதிர்பாராத முத்தம் - Unicode
மு.வரதராசனார்
     அகல் விளக்கு - Unicode
     மு.வரதராசனார் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
ந.பிச்சமூர்த்தி
     ந.பிச்சமூர்த்தி சிறுகதைகள் (8) - Unicode
லா.ச.ராமாமிருதம்
     அபிதா - Unicode - PDF
சங்கரராம் (டி.எல். நடேசன்)
     மண்ணாசை - Unicode - PDF
தொ.மு.சி. ரகுநாதன்
     பஞ்சும் பசியும் - Unicode - PDF
விந்தன்
     காதலும் கல்யாணமும் - Unicode - PDF
ஆர். சண்முகசுந்தரம்
     நாகம்மாள் - Unicode - PDF
     பனித்துளி - Unicode - PDF
     பூவும் பிஞ்சும் - Unicode - PDF
     தனி வழி - Unicode - PDF
ரமணிசந்திரன்
சாவி
     ஆப்பிள் பசி - Unicode - PDF
     வாஷிங்டனில் திருமணம் - Unicode - PDF
க. நா.சுப்ரமண்யம்
     பொய்த்தேவு - Unicode
கி.ரா.கோபாலன்
     மாலவல்லியின் தியாகம் - Unicode - PDF
மகாத்மா காந்தி
     சத்திய சோதன - Unicode
ய.லட்சுமிநாராயணன்
     பொன்னகர்ச் செல்வி - Unicode - PDF
பனசை கண்ணபிரான்
     மதுரையை மீட்ட சேதுபதி - Unicode
மாயாவி
     மதுராந்தகியின் காதல் - Unicode - PDF
வ. வேணுகோபாலன்
     மருதியின் காதல் - Unicode
கௌரிராஜன்
     அரசு கட்டில் - Unicode - PDF
     மாமல்ல நாயகன் - Unicode
என்.தெய்வசிகாமணி
     தெய்வசிகாமணி சிறுகதைகள் - Unicode
கீதா தெய்வசிகாமணி
     சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே - Unicode - PDF
எஸ்.லட்சுமி சுப்பிரமணியம்
     புவன மோகினி - Unicode - PDF
     ஜகம் புகழும் ஜகத்குரு - Unicode
விவேகானந்தர்
     சிகாகோ சொற்பொழிவுகள் - Unicode
கோ.சந்திரசேகரன்
     'அரசு ஊழியர்' என்று ஓர் இனம் - Unicode


பழந்தமிழ் இலக்கியம்
எட்டுத் தொகை
     குறுந்தொகை - Unicode
     பதிற்றுப் பத்து - Unicode
     பரிபாடல் - Unicode
     கலித்தொகை - Unicode
     அகநானூறு - Unicode
     ஐங்குறு நூறு (உரையுடன்) - Unicode
பத்துப்பாட்டு
     திருமுருகு ஆற்றுப்படை - Unicode
     பொருநர் ஆற்றுப்படை - Unicode
     சிறுபாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     முல்லைப்பாட்டு - Unicode
     மதுரைக் காஞ்சி - Unicode
     நெடுநல்வாடை - Unicode
     குறிஞ்சிப் பாட்டு - Unicode
     பட்டினப்பாலை - Unicode
     மலைபடுகடாம் - Unicode
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
     இன்னா நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     இனியவை நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கார் நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     களவழி நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை எழுபது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமொழி ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கைந்நிலை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திருக்குறள் (உரையுடன்) - Unicode
     நாலடியார் (உரையுடன்) - Unicode
     நான்மணிக்கடிகை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஆசாரக்கோவை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமாலை நூற்றைம்பது (உரையுடன்) - Unicode
     பழமொழி நானூறு (உரையுடன்) - Unicode
     சிறுபஞ்சமூலம் (உரையுடன்) - Unicode
     முதுமொழிக்காஞ்சி (உரையுடன்) - Unicode
     ஏலாதி (உரையுடன்) - Unicode
     திரிகடுகம் (உரையுடன்) - Unicode
ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்
     சிலப்பதிகாரம் - Unicode
     மணிமேகலை - Unicode
     வளையாபதி - Unicode
     குண்டலகேசி - Unicode
     சீவக சிந்தாமணி - Unicode
ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
     உதயண குமார காவியம் - Unicode
     நாககுமார காவியம் - Unicode
     யசோதர காவியம் - Unicode
வைஷ்ணவ நூல்கள்
     நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் - Unicode
சைவ சித்தாந்தம்
     நால்வர் நான்மணி மாலை - Unicode
     திருவிசைப்பா - Unicode
     திருமந்திரம் - Unicode
     திருவாசகம் - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - முதல் திருமுறை - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை - Unicode
மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்
     திருக்களிற்றுப்படியார் - Unicode
     திருவுந்தியார் - Unicode
     உண்மை விளக்கம் - Unicode
     திருவருட்பயன் - Unicode
     வினா வெண்பா - Unicode
கம்பர்
     கம்பராமாயணம் - Unicode
     ஏரெழுபது - Unicode
     சடகோபர் அந்தாதி - Unicode
     சரஸ்வதி அந்தாதி - Unicode
     சிலையெழுபது - Unicode
     திருக்கை வழக்கம் - Unicode
ஔவையார்
     ஆத்திசூடி - Unicode
     கொன்றை வேந்தன் - Unicode
     மூதுரை - Unicode
     நல்வழி - Unicode
ஸ்ரீ குமரகுருபரர்
     நீதிநெறி விளக்கம் - Unicode
     கந்தர் கலிவெண்பா - Unicode
     சகலகலாவல்லிமாலை - Unicode
திருஞானசம்பந்தர்
     திருக்குற்றாலப்பதிகம் - Unicode
     திருக்குறும்பலாப்பதிகம் - Unicode
திரிகூடராசப்பர்
     திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - Unicode
     திருக்குற்றால மாலை - Unicode
     திருக்குற்றால ஊடல் - Unicode
ரமண மகரிஷி
     அருணாசல அக்ஷரமணமாலை - Unicode
முருக பக்தி நூல்கள்
     கந்தர் அந்தாதி - Unicode
     கந்தர் அலங்காரம் - Unicode
     கந்தர் அனுபூதி - Unicode
     சண்முக கவசம் - Unicode
     திருப்புகழ் - Unicode
     பகை கடிதல் - Unicode
நீதி நூல்கள்
     நன்னெறி - Unicode
     உலக நீதி - Unicode
     வெற்றி வேற்கை - Unicode
     அறநெறிச்சாரம் - Unicode
     இரங்கேச வெண்பா - Unicode
     சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா - Unicode
இலக்கண நூல்கள்
     யாப்பருங்கலக் காரிகை - Unicode
உலா நூல்கள்
     மருத வரை உலா - Unicode
     மூவருலா - Unicode
குறம் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம் - Unicode - PDF
பிள்ளைத் தமிழ் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ் - Unicode
நான்மணிமாலை நூல்கள்
      திருவாரூர் நான்மணிமாலை - Unicode - PDF
தூது நூல்கள்
     அழகர் கிள்ளைவிடு தூது - Unicode - PDF
     நெஞ்சு விடு தூது - Unicode - PDF
     மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது - Unicode - PDF
கோவை நூல்கள்
     சிதம்பர செய்யுட்கோவை - Unicode
     சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - Unicode
கலம்பகம் நூல்கள்
     நந்திக் கலம்பகம் - Unicode
     மதுரைக் கலம்பகம் - Unicode
சதகம் நூல்கள்
     அறப்பளீசுர சதகம் - Unicode - PDF
பிற நூல்கள்
     திருப்பாவை - Unicode
     திருவெம்பாவை - Unicode
     திருப்பள்ளியெழுச்சி - Unicode
     கோதை நாய்ச்சியார் தாலாட்டு - Unicode
     முத்தொள்ளாயிரம் - Unicode
     காவடிச் சிந்து - Unicode
     நளவெண்பா - Unicode
ஆன்மீகம்
     தினசரி தியானம் - Unicode
மைத்துளிகளின் மைதானங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

பூவும் பிஞ்சும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.60.00
Buy

தேவதை உலா
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

கதம்ப மலர்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy
ரூ. 500க்கு மேல் வாங்கினால் அஞ்சல் கட்டணம் இலவசம். ரூ. 500க்கு கீழ் வாங்கும் போது ஒரு நூலுக்கு மட்டும் அஞ்சல் கட்டணம் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.60 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)